Page Title

Tools & info

Het FPB stelt enkele handige tools ter beschikking om informatie te zoeken op de website: zoekmachine, sitemap, JEL classification en keywords. Daarnaast vindt u hier ook de rubrieken m.b.t. het gebruik van cookies, ons gebruikershandvest en de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

JEL-classificatie

 JEL GuideInternationale economie [F]

 

 • Austerity and Economic - Growth Policy insights for the euro area from the NIME world macroeconomic model [22/10/2012]

  SP121022_01
   
 • The impact of offshoring on employment in Belgium [23/01/2009]

  In de context van een toenemende economische globalisering, doet delokalisatie de vrees voor een massaal banenverlies in de industrielanden aanwakkeren. Deze Working Paper evalueert de situatie in België met een onderzoek naar de impact van delokalisatie ('offshoring') op de werkgelegenheid in ons land tijdens de periode 1995-2003. De offshoring-intensiteit wordt gemeten door het aandeel van de intermediaire invoer in de productie. Dat aandeel wordt berekend voor goederen - om de delokalisatie van industriële activiteiten te meten - en voor diensten - om de delokalisatie van dienstverleningsactiviteiten aan ondernemingen te meten. De intensiteit is duidelijk hoger voor goederen (13 % in 2003) dan voor diensten (2% en 2003), wat de traditionele gerichtheid van delokalisatie op industriële activiteiten bevestigt. Tussen 1995 en 2003 was de toename van de delokalisatie van dienstverleningsactiviteiten evenwel sterker dan die van industriële activiteiten. De impact op de werkgelegenheid wordt geraamd met behulp van arbeidsvraagvergelijkingen die deze offshoring-intensiteit integreren. Uit de resultaten blijkt dat, noch de delokalisatie van industriële activiteiten, noch die van de dienstverleningsactiviteiten, een significante impact heeft op de totale werkgelegenheid in België tijdens de periode 1995-2003, maar dit sluit niet uit dat de impact voor elk scholingsniveau verschillend is.

  Working Paper 01-09
   
Please do not visit, its a trap for bots