Page Title

Tools & info

Het FPB stelt enkele handige tools ter beschikking om informatie te zoeken op de website: zoekmachine, sitemap, JEL classification en keywords. Daarnaast vindt u hier ook de rubrieken m.b.t. het gebruik van cookies, ons gebruikershandvest en de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

Keywords

Waterstof

Bon vent: setting sail for a climate neutral Belgian energy system – Future Belgian offshore wind unravelled (Working Paper 08-21)

Fuel for the future - More molecules or deep electrification of Belgium's energy system by 2050 (Working Paper 04-20)

Well-being

Indicatoren van duurzame ontwikkeling 2024 (OPREP202401)

Indicatoren van duurzame ontwikkeling 2023 (OPREP202301)

Indicatoren van duurzame ontwikkeling 2022 (OPREP202201)

Het welzijn in België meten - Opbouw van een composiete indicator om het huidige welzijn van de Belgen te meten (Working Paper 02-18)

Wat telt voor de Belgen? Analyse van de determinanten van het individuele welzijn in België (Working Paper 04-17)

Wereldeconomie

An Evaluation of the Risks Surrounding the 2006-2012 NIME Economic Outlook : Illustrative Stochastic Simulations (Working Paper 02-06)

Monetary Policy, Asset Prices and Economic Growth in the World Economy over the 1995-2004 Period : A counterfactual simulation with the NIME Model (Working Paper 17-05)

The Macroeconomic Effects of an Oil Price Shock on the World Economy : A Simulation with the NIME Model (Working Paper 06-05)

Werkgelegenheid

Analyse van de interregionale input-outputtabel voor het jaar 2010 (Working Paper 05-16)

Downstream Offshoring and Firm-level - Employment Evidence for Belgian Manufacturing Firms (Working Paper 16-13)

Walking the green mile in Employment - Employment projections for a green future (Working Paper 07-13)

Towards 100% renewable energy in Belgium by 2050 (ENERG_1201)

Structure et évolution de l’emploi public belge (Working Paper 19-10)

L’emploi public belge dans une perspective internationale (Working Paper 04-09)

Werkloosheidsuitkeringen en de effectiviteit op lange termijn van verminderingen in de personenbelastingen, werknemers- en werkgeversbijdragen in LABMOD (Working Paper 13-07)

Werkgelegenheid op bedrijfstakniveau

The impact of offshoring on employment in Belgium (Working Paper 01-09)

Wettelijke pensioenen

Toereikendheid van het pensioen en budgettaire kosten van de vergrijzing: evaluatie van beleidsmaatregelen en van alternatieve scenario’s (Working Paper 22-10)

De Belgische eerstepijlerpensioenen aan de vooravond van de vergrijzing: doorlichting van bedragen, gerechtigden en adequaatheid (Working Paper 04-10)

Wisselkoersregime van de eurozone

The international transmission of shocks - Some selected simulations with the NIME model (Working Paper 09-03)

Please do not visit, its a trap for bots