Page Title

De instelling

Het Federaal Planbureau (FPB) is een onafhankelijke instelling van openbaar nut. Het maakt studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties. Ook wordt de integratie van die beleidskwesties in een context van duurzame ontwikkeling bestudeerd.

Junior economist (M/V/X) – Contract van bepaalde duur 07/12/2021

 Afgesloten jobaanbieding

De termijn om uw kandidatuur voor deze jobaanbieding in te dienen is verstreken. We raden u aan onze jobaanbiedingen regelmatig te raadplegen.

Wil je meewerken aan analyses van de Belgische arbeidsmarkt? Wil je opgeleid worden in het ontwikkelen en gebruiken van een macro-economisch model? Ben je enthousiast, leergierig en ga je graag uitdagingen aan? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Het Federaal Planbureau werft een junior economist aan met een contract van bepaalde duur (5 jaar) in het kader van zijn activiteiten op het gebied van arbeidseconomie.

Functie

Je zal, in nauwe samenwerking met je collega’s van de equipe ‘Arbeidsmarkt’, de volgende taken uitvoeren:

  • verwerken van arbeidsmarktdata ter ondersteuning van de macro-economische modellering binnen het Federaal Planbureau;
  • bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de bestaande macro-sectorale modellen;
  • analyseren van economische vooruitzichten en van evaluaties van overheidsbeleid die zijn verkregen met behulp van deze modellen, zowel op regionaal als op federaal niveau;
  • bijdragen aan het schrijven van rapporten over zowel de ontwikkeling van modellen als hun resultaten.

Profiel

Je hebt een universitair diploma in de economie (licentie, master, doctoraat).

De voorkeur zal worden gegeven aan de kandida(a)t(e) die via zijn/haar studies of beroepsleven kan aantonen dat hij/zij over vaardigheden en/of ervaring beschikt m.b.t.:

  • de verwerking en analyse van macro-economische arbeidsmarktgegevens;
  • onderzoeken van sociaal-economische aard, in het bijzonder op het vlak van de arbeidsmarkt;
  • de modellering van de arbeidsmarkt.

Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.

Je hebt een grondige kennis van één van de twee landstalen en je hebt voldoende kennis van de andere landstaal om in een tweetalige omgeving te werken. Je spreekt voldoende Engels om te kunnen communiceren met je collega’s op Europees en internationaal niveau.

Werkgever

Het Federaal Planbureau (FPB) is een onafhankelijke instelling van openbaar nut. Het FPB maakt studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties en bestudeert de integratie ervan in een context van duurzame ontwikkeling. Door te solliciteren bij het Federaal Planbureau kies je voor een federale openbare instelling die als belangrijkste opdracht beleidsondersteuning heeft en dus een maatschappelijke rol speelt. Naast die rol hecht het Federaal Planbureau ook veel belang aan het milieubeheer en de diversiteit van zijn personeelsleden. Op het Federaal Planbureau werken een honderdtal werknemers.

De werkzaamheden van de equipe ‘Arbeidsmarkt ’zijn structureel verankerd in de ontwikkeling, het onderhoud of de valorisatie van een aantal economische modellen van het Federaal Planbureau en dragen bij tot economische vooruitzichten op korte, middellange en lange termijn. Het team voert ook micro-economische impactanalyses uit van concrete federale of gewestelijke arbeidsmarktprogramma's.

Wedde en voordelen

De bezoldiging, verbonden aan de graad van expert, is vastgesteld in weddenschaal A23 van het federaal openbaar ambt. De geïndexeerde brutomaandwedde bedraagt momenteel minimaal 4 717,71 euro, 4 930,80 euro na drie jaar en 5 072,87 euro na vijf jaar. De geldelijke anciënniteit die bij de aanwerving wordt erkend, is gebaseerd op de verworven nuttige ervaring.

Naast het loon krijg je tal van voordelen: gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, maaltijdcheques, mogelijkheid voor een fietsvergoeding, gloednieuwe infrastructuur en ergonomisch meubilair, flexibele uurregeling en telewerk voor een participatieve en personeelsvriendelijke omgeving, opleidingsmogelijkheden, voordelige hospitalisatieverzekering en een voordelig gsm-abonnement.

Door zijn centrale ligging is het Federaal Planbureau gemakkelijk bereikbaar met alle vervoermiddelen. Ons gebouw is daarnaast toegankelijk voor personen met een beperkte mobiliteit.

Selectieprocedure

Er wordt een voorselectie gemaakt op basis van de kandidaturen en de definitieve selectie gebeurt aan de hand van interviews door een jury samengesteld uit experten van het Federaal Planbureau.

Kandidaatstelling

Beantwoord je aan het gezochte profiel? Aarzel niet om te solliciteren. We moedigen vrouwen sterk aan om zich kandidaat te stellen.

Bezorg je motivatiebrief, vergezeld van een uitgebreid CV en een afschrift van de diploma(‘s) ten laatste op 07/01/2022, per post of e-mail, gericht aan mevrouw Saskia Weemaes, Commissaris bij het Plan ad interim, Belliardstraat 14-18, 1040 Brussel of sw@plan.be referentienummer ADDG/2021/06).

Vermeld in je kandidatuur de relevante behaalde academische graden voor de diploma’s, evenals de onderwerpen van de thesis en/of eindverhandeling in het kader van die studies.

Je kan bijkomende inlichtingen in verband met de inhoud van deze functie krijgen bij Peter Stockman (02/507.73.54 – ps@plan.be) en bij Igor Lebrun (02/507.73.49 – il@plan.be ). Andere inlichtingen kan je krijgen bij Françoise Herbiet (02/507.73.26 – fh@plan.be).

 

 Afgesloten jobaanbieding

De termijn om uw kandidatuur voor deze jobaanbieding in te dienen is verstreken. We raden u aan onze jobaanbiedingen regelmatig te raadplegen.

Please do not visit, its a trap for bots