Page Title

De instelling

Het Federaal Planbureau (FPB) is een onafhankelijke instelling van openbaar nut. Het maakt studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties. Ook wordt de integratie van die beleidskwesties in een context van duurzame ontwikkeling bestudeerd.

Expert in gezondheidseconomie (M/V/X) - Contract van bepaalde duur (2 jaar) 18/07/2022

 Afgesloten jobaanbieding

De termijn om uw kandidatuur voor deze jobaanbieding in te dienen is verstreken. We raden u aan onze jobaanbiedingen regelmatig te raadplegen.

Het Federaal Planbureau is op zoek naar een expert op het gebied van gezondheidseconomie binnen het team “Sociale bescherming, demografie en toekomstverkenning”.

Ons gezondheidszorgsysteem staat, zeker sinds de recente gezondheidscrisis, volop in de belangstelling. Maatschappelijke ontwikkelingen zoals de vergrijzing, een tekort aan arbeidskrachten, dure innovatieve geneesmiddelen, zetten de gezondheidszorg onder druk. Het aantal langdurige zieken neemt al vele jaren aanzienlijk toe. Ben je geïnteresseerd in analyses rond deze thema’s? Wil je beleidsbeslissingen helpen ondersteunen op dit gebied? We zijn geïnteresseerd in jouw profiel.

Functiebeschrijving

Het team “Sociale bescherming, demografie en toekomstverkenning” maakt onder meer middellangetermijn projecties van de uitgaven voor gezondheidszorg en de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. In nauwe samenwerking met andere experten van dit team zal je de volgende taken uitvoeren:

 • verwerken en analyseren van administratieve en enquêtegegevens;
 • ontwikkelen en onderhouden van modellen en uitvoeren van beleidssimulaties;
 • studierapporten opstellen en presenteren voor verschillende doelgroepen.

Profiel

 • Je hebt een universitair diploma (licentie, master, doctoraat) in economie met sterke kwantitatieve oriëntering of in een andere discipline mits aanvullende opleiding in kwantitatieve onderzoeksmethoden.
 • Je hebt een zeer goede kennis van SAS, Stata of Python.
 • Je hebt ervaring in data-analyse, multivariate statistische methoden, modelbouw.
 • Je bent vertrouwd met het Belgische beleid op het gebied van gezondheidszorg.
 • Je hebt interesse op het gebied van volksgezondheid.
 • Je beheerst één van de twee landstalen.
 • Je spreekt voldoende Engels om te kunnen communiceren met je collega’s op Europees en internationaal niveau.

Werkgever

Bij het Federaal Planbureau maken we studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties. We bestuderen ook de integratie van die beleidskwesties in een context van duurzame ontwikkeling. Door te solliciteren bij het Federaal Planbureau kies je voor een onafhankelijke openbare onderzoeksinstelling die als belangrijkste opdracht publieke beleidsondersteuning heeft.

Bovendien hechten we veel belang aan het milieubeheer en de diversiteit van onze personeelsleden. Op het Federaal Planbureau werken een honderdtal werknemers.

Binnen het Federaal Planbureau maakt de equipe ‘Sociale bescherming, demografie en toekomstverkenning’ deel uit van de Algemene Directie en werkt ze mee aan het produceren van vooruitzichten zowel vanuit budgettair als sociaal oogpunt. In functie van de onderzoeksvraag worden deze ramingen opgesteld voor een verschillende tijdshorizon en op basis van verschillende modellen.

Wedde en voordelen

De bezoldiging is verbonden aan de graad van expert in weddenschaal A23 van het federaal openbaar ambt. De geïndexeerde bruto-maandwedde bedraagt momenteel minimaal 5006,48 euro, 5232,62 euro na drie jaar en 5760,28 euro na tien jaar. Je loon bij je aanwerving houdt rekening met je verworven nuttige ervaring.

Naast het loon krijg je tal van voordelen:

 •     gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer,
 •     flexibele uurregeling en telewerk voor een goed evenwicht tussen werk en privéleven,
 •     maaltijdcheques, voordelige hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, aanvullend pensioen en een voordelig gsm-abonnement,
 •     opleidingsmogelijkheden,
 •     gloednieuwe infrastructuur en ergonomisch meubilair.

Door zijn centrale ligging in Brussel is het Federaal Planbureau vlot bereikbaar met alle vervoermiddelen.  Ons gebouw is daarnaast toegankelijk voor personen met een beperkte mobiliteit.

Selectieprocedure

Er wordt een voorselectie gemaakt op basis van de kandidaturen. De definitieve selectie gebeurt aan de hand van interviews door een jury samengesteld uit experten van het Federaal Planbureau.

Kandidaatstelling

Beantwoord je aan het gezochte profiel? Aarzel niet om te solliciteren. We moedigen vrouwen en jongeren actief aan om zich kandidaat te stellen.

Bezorg je motivatiebrief, vergezeld van een uitgebreid CV en een afschrift van je diploma’s, per post of e-mail, ten laatste op 9 september 2022 aan, mevrouw Saskia Weemaes, Commissaris bij het Plan ad interim, Belliardstraat 14-18, 1040 Brussel of jobs@plan.be (referentie ADDG/2022/04).

Vermeld in je kandidatuur de relevante behaalde academische graden voor de diploma’s, evenals de onderwerpen van de thesis en/of eindverhandeling in het kader van die studies.

Bijkomende inlichtingen in verband met de inhoud van deze functie kan je krijgen bij Joanna Geerts (02/507.73.55 – jg@plan.be). Andere inlichtingen kan je krijgen bij Françoise Herbiet (02/507.73.26 – fh@plan.be).

 Afgesloten jobaanbieding

De termijn om uw kandidatuur voor deze jobaanbieding in te dienen is verstreken. We raden u aan onze jobaanbiedingen regelmatig te raadplegen.

Please do not visit, its a trap for bots