Page Title

Thema's

De studies van het FPB beslaan 11 hoofdthema’s: Arbeidsmarkt, Duurzame ontwikkeling, Energie, Internationale economie, Macro-economische vooruitzichten en analyses, Milieu-economische rekeningen en analyses, Overheidsfinanciën, Sectoralerekeningen en -analyses, Sociale bescherming, demografie en toekomstverkenning, Structurele Studiën, Transport.

Internationale economie

Contact

Nieuws

Geen gegevens

Contact

België heeft een zeer open economie. Om de werking van de Europese en van de wereldeconomie en hun impact op de Belgische economie beter te kunnen analyseren, ontwikkelde het FPB twee modellen: het NIME-model en het NEMESIS-model. Beide modellen worden momenteel niet meer gebruikt door het FPB, maar de ontwikkelingen van de wereldeconomie worden uiteraard nog steeds van nabij gevolgd en geanalyseerd in het kader van de korte- en middellangetermijnvooruitzichten voor de Belgische economie.

 

Methodes en instrumenten

Het NIME-model en het NEMESIS-model zijn economische jaarmodellen die geschat worden op basis van econometrische technieken. De modellen worden ontwikkeld en geëxploiteerd op het econometrische IODE-platform van het FPB.

Het NIME-model

Het NIME-model is een macro-econometrisch wereldmodel dat door het FPB ontwikkeld werd voor het opstellen van middellangetermijnprojecties voor de wereldeconomie en het bestuderen van de transmissiemechanismen van economische beleidsmaatregelen en exogene schokken.

In het NIME-model wordt de wereld verdeeld in zes blokken, nl. de eurozone, de westelijke EU-lidstaten die niet tot de eurozone behoren, de oostelijke EU-lidstaten die niet tot de eurozone behoren, de Verenigde Staten, Japan en de rest van de wereld. Al die blokken zijn met elkaar verbonden via handel en financiële stromen.

In alle blokken, behalve de oostelijke EU-lidstaten die niet tot de eurozone behoren en de rest van de wereld, onderscheidt men de gezinnen, de ondernemingen, de overheid en de monetaire sector. Voor elke sector uit de verschillende blokken wordt een gelijkaardige set van gedragsvergelijkingen en boekhoudkundige identiteiten gespecificeerd; de coëfficiënten van de vergelijkingen worden geschat op basis van econometrische technieken.

Het NEMESIS-model

NEMESIS (New Econometric Model for Environmental and Sustainable Development and Implementation Strategies) is een macrosectoraal econometrisch model, een hulpmiddel bij de besluitvorming in het kader van beleidsmaatregelen op het vlak van economie, energie en milieu.

Het NEMESIS-model werd opgesteld om aan twee belangrijke doelstellingen te kunnen voldoen:

  • projecties op korte-middellangetermijn maken;
  • economische beleidsmaatregelen bestuderen in het bijzonder de maatregelen inzake milieu en R&D.

Dit project werd deels gefinancierd door de Europese Commissie en door een Europees consortium ontwikkeld, bestaande uit het Federaal Planbureau, SEURECO (Société Européenne d’Economie, Paris, France) en het Institute of Computers and Communication Systems (NTUA – Universiteit van Athene).

NEMESIS is een omvangrijk econometrisch model met ongeveer 288 000 vergelijkingen en 400 000 variabelen.

Het NEMESIS-model omvat Europa. De rest van de wereld, verdeeld in 10 verschillende geografische zones, wordt als exogeen beschouwd.

Het model onderscheidt 30 productiesectoren en 27 consumptieposten. De reeksen worden uit de databanken gehaald die Eurostat, de OESO en het IEA leveren en uit nationale bronnen.

 

Contact

Please do not visit, its a trap for bots