Indexcijfer der consumptieprijzen - Inflatievooruitzichten [06/03/2018]

De onderstaande inflatievooruitzichten van maart 2018 tot december 2018 die door het Federaal Planbureau werden opgesteld zijn gebaseerd op observaties tot februari 2018 van de FOD Economie. Die vooruitzichten houden rekening met termijnmarktnoteringen van 23 februari 2018. De olieprijs zou gemiddeld 66 dollar per vat bedragen in 2018. De wisselkoers van de euro zou uitkomen op gemiddeld 1,24 dollar per euro in 2018.

Op basis van die maandvooruitzichten zou de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) in 2018 op 1,7% uitkomen, tegenover 2,13% in 2017 en 1,97% in 2016. De groeivoet van de zgn. 'gezondheidsindex' - die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen - zou in 2018 gemiddeld 1,5% bedragen, tegenover 1,85% in 2017 en 2,09% in 2016.

In mei 2017 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen laatst overschreden. Overeenkomstig onze maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex zou de spilindex (momenteel 105,10) door de afgevlakte gezondheidsindex (zoals gedefinieerd in de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid, Belgisch Staatsblad van 27.04.2015) worden bereikt in september 2018. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in oktober 2018 en de wedden van het overheidspersoneel in november 2018 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte.

Elke eerste dinsdag van de maand (met uitzondering van augustus) worden de inflatievooruitzichten geactualiseerd op basis van de laatst beschikbare informatie. Volgende update: 3 april 2018.

Omzettingscoëfficiënten

Nationaal indexcijfer der consumptieprijzen

Om een index met basis 2013 om te zetten naar basis 2004, vermenigvuldig de startwaarde met 1.2240.
Om een index met basis 2004 om te zetten naar basis 2013, vermenigvuldig de startwaarde met 0.8170.

Gezondheidsindex

Om een index met basis 2013 om te zetten naar basis 2004, vermenigvuldig de startwaarde met 1.2077.
Om een index met basis 2004 om te zetten naar basis 2013, vermenigvuldig de startwaarde met 0.8280.

Nationaal indexcijfer der consumptieprijzen (2018)

2018 Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Index (basis 2013) 106.06 106.22 106.47 106.83 106.82 106.79 107.14 107.05 106.95 107.19 107.12 107.29
Groeivoet (%) (1) 1.71 1.48 1.49 1.66 1.73 1.86 1.89 1.74 1.75 1.69 1.49 1.46

(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar. Vooruitzichten van het Federaal Planbureau zijn in het oranje aangegeven.

Gezondheidsindex en afgevlakte gezondheidsindex (2018)

2018 Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Gezondheidsindex (basis 2013) 106.37 106.54 106.76 107.04 107.04 107.03 107.38 107.32 107.23 107.51 107.42 107.65
Groeivoet (%) (1) 1.64 1.41 1.37 1.50 1.54 1.65 1.66 1.55 1.63 1.58 1.48 1.41
Afgevlakte gezondheidsindex (2) 103.93 104.10 104.33 104.54 104.71 104.83 104.98 105.05 105.10 105.21 105.22 105.30
Referentie-index (3)

(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar. Vooruitzichten van het Federaal Planbureau zijn in het oranje aangegeven.
(2) Tot en met maart 2015 wordt de afgevlakte gezondheidsindex berekend als het viermaandelijks voortschrijdend gemiddelde van de gezondheidsindex. De afgevlakte gezondheidsindex wordt vanaf april 2015 tot de maand voorafgaand aan de overschrijding van de afgevlakte gezondheidsindex door de referentie-index geblokkeerd op het niveau van maart 2015.
(3) De referentie-index wordt vanaf april 2015 berekend als het 4-maandelijks voortschrijdend gemiddelde van de gezondheidsindex vermenigvuldigd met 0,98.

Nationaal indexcijfer der consumptieprijzen (2017)

2017 Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Index (basis 2013) 104.28 104.67 104.91 105.09 105.00 104.84 105.15 105.22 105.11 105.41 105.55 105.75
Groeivoet (%) (1) 2.65 2.97 2.28 2.28 1.86 1.60 1.78 1.90 2.01 2.00 2.07 2.13

(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar.

Gezondheidsindex en afgevlakte gezondheidsindex (2017)

2017 Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Gezondheidsindex (basis 2013) 104.65 105.06 105.32 105.46 105.42 105.29 105.63 105.68 105.51 105.84 105.85 106.15
Groeivoet (%) (1) 2.18 2.47 1.79 1.86 1.59 1.49 1.64 1.64 1.77 1.91 1.81 2.02
Afgevlakte gezondheidsindex (2) 102.05 102.34 102.67 103.02 103.21 103.27 103.34 103.39 103.42 103.55 103.61 103.72
Referentie-index (3)

(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar.
(2) Tot en met maart 2015 wordt de afgevlakte gezondheidsindex berekend als het viermaandelijks voortschrijdend gemiddelde van de gezondheidsindex. De afgevlakte gezondheidsindex wordt vanaf april 2015 tot de maand voorafgaand aan de overschrijding van de afgevlakte gezondheidsindex door de referentie-index geblokkeerd op het niveau van maart 2015.
(3) De referentie-index wordt vanaf april 2015 berekend als het 4-maandelijks voortschrijdend gemiddelde van de gezondheidsindex vermenigvuldigd met 0,98.

Nationaal indexcijfer der consumptieprijzen (2016)

2016 Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Index (basis 2013) 101.59 101.65 102.57 102.75 103.08 103.19 103.31 103.26 103.04 103.34 103.41 103.54
Groeivoet (%) (1) 1.74 1.39 2.24 2.04 2.20 2.16 2.28 2.16 1.87 1.81 1.77 2.03

(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar.

Gezondheidsindex en afgevlakte gezondheidsindex (2016)

2016 Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Gezondheidsindex (basis 2013) 102.42 102.53 103.47 103.53 103.77 103.74 103.93 103.97 103.68 103.86 103.97 104.05
Groeivoet (%) (1) 1.80 1.63 2.72 2.38 2.58 2.38 2.53 2.32 1.80 1.55 1.65 1.78
Afgevlakte gezondheidsindex (2) 100.66 100.66 100.66 100.93 101.26 101.55 101.67 101.78 101.75 101.78 101.79 101.81
Referentie-index (3) 100.25 100.32 100.61 100.93

(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar.
(2) Tot en met maart 2015 wordt de afgevlakte gezondheidsindex berekend als het viermaandelijks voortschrijdend gemiddelde van de gezondheidsindex. De afgevlakte gezondheidsindex wordt vanaf april 2015 tot de maand voorafgaand aan de overschrijding van de afgevlakte gezondheidsindex door de referentie-index geblokkeerd op het niveau van maart 2015.
(3) De referentie-index wordt vanaf april 2015 berekend als het 4-maandelijks voortschrijdend gemiddelde van de gezondheidsindex vermenigvuldigd met 0,98.

Nationaal indexcijfer der consumptieprijzen (2015)

2015 Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Index (basis 2013) 99.85 100.26 100.32 100.70 100.86 101.01 101.01 101.08 101.15 101.50 101.61 101.48
Groeivoet (%) (1) -0.65 -0.40 -0.40 0.29 0.56 0.63 0.46 0.91 1.06 1.28 1.52 1.50

(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar.

Gezondheidsindex en afgevlakte gezondheidsindex (2015)

2015 Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Gezondheidsindex (basis 2013) 100.61 100.89 100.73 101.12 101.16 101.33 101.37 101.61 101.85 102.27 102.28 102.23
Groeivoet (%) (1) 0.01 0.14 -0.06 0.68 0.87 0.99 0.91 1.49 1.79 1.98 1.99 1.82
Afgevlakte gezondheidsindex (2) 100.39 100.55 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66
Referentie-index (3) 98.82 98.96 99.06 99.22 99.34 99.51 99.74 99.96 100.11

(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar.
(2) Tot en met maart 2015 wordt de afgevlakte gezondheidsindex berekend als het viermaandelijks voortschrijdend gemiddelde van de gezondheidsindex. De afgevlakte gezondheidsindex wordt vanaf april 2015 tot de maand voorafgaand aan de overschrijding van de afgevlakte gezondheidsindex door de referentie-index geblokkeerd op het niveau van maart 2015.
(3) De referentie-index wordt vanaf april 2015 berekend als het 4-maandelijks voortschrijdend gemiddelde van de gezondheidsindex vermenigvuldigd met 0,98.

Please do not visit, its a trap for bots