Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Indexcijfer der consumptieprijzen - Inflatievooruitzichten [06/07/2021]

De onderstaande inflatievooruitzichten van juli 2021 tot december 2022 die door het Federaal Planbureau werden opgesteld zijn gebaseerd op observaties tot juni 2021 van Statbel. Die vooruitzichten houden rekening met termijnmarktnoteringen van 28 juni 2021. De olieprijs zou gemiddeld 69 dollar per vat bedragen in 2021 en in 2022. De wisselkoers van de euro zou uitkomen op gemiddeld 1,20 dollar per euro in 2021 en in 2022.

Op basis van die maandvooruitzichten zou de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) in 2021 op 1,6% en in 2022 op 1,9% uitkomen, tegenover 0,74% in 2020 en 1,44% in 2019. De groeivoet van de zgn. 'gezondheidsindex' - die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen - zou in 2021 gemiddeld 1,2% en in 2022 1,9% bedragen, tegenover 0,99% in 2020 en 1,46% in 2019.

In februari 2020 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen laatst bereikt. Overeenkomstig onze maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex zou de spilindex (momenteel 109,34) bereikt worden door de afgevlakte gezondheidsindex (zoals gedefinieerd in de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid, Belgisch Staatsblad van 27.04.2015) in oktober 2021. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in november 2021 en de wedden van het overheidspersoneel in december 2021 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte. De volgende spilindex (111,53) zou niet overschreden worden in 2022.

Elke eerste dinsdag van de maand (met uitzondering van augustus) worden de inflatievooruitzichten geactualiseerd op basis van de laatst beschikbare informatie.

Volgende update: 7 september 2021 om 14u.

Omzettingscoëfficiënten

Nationaal indexcijfer der consumptieprijzen

Om een index met basis 2013 om te zetten naar basis 2004, vermenigvuldig de startwaarde met 1.2240.
Om een index met basis 2004 om te zetten naar basis 2013, vermenigvuldig de startwaarde met 0.8170.

Gezondheidsindex

Om een index met basis 2013 om te zetten naar basis 2004, vermenigvuldig de startwaarde met 1.2077.
Om een index met basis 2004 om te zetten naar basis 2013, vermenigvuldig de startwaarde met 0.8280.

Nationaal indexcijfer der consumptieprijzen (2022)

2022 Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Index (basis 2013) 113.08 113.21 113.26 113.29 113.31 113.34 113.62 113.78 113.47 113.78 113.84 114.00
Groeivoet (%) (1) 2.83 2.72 2.49 2.17 2.04 1.83 1.65 1.62 1.58 1.35 1.35 1.33

(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar. Vooruitzichten van het Federaal Planbureau zijn in het oranje aangegeven.

Gezondheidsindex en afgevlakte gezondheidsindex (2022)

2022 Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Gezondheidsindex (basis 2013) 113.07 113.11 113.22 113.24 113.22 113.38 113.61 113.75 113.43 113.81 113.84 114.06
Groeivoet (%) (1) 2.46 2.46 2.41 2.08 2.01 1.86 1.76 1.75 1.72 1.46 1.46 1.43
Afgevlakte gezondheidsindex (2) 110.22 110.45 110.70 110.90 110.93 111.00 111.10 111.22 111.27 111.38 111.43 111.51

(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar. Vooruitzichten van het Federaal Planbureau zijn in het oranje aangegeven.
(2) Vanaf april 2016 wordt de afgevlakte gezondheidsindex berekend als het viermaandelijks voortschrijdend gemiddelde van de gezondheidsindex vermenigvuldigd met 0,98.

Nationaal indexcijfer der consumptieprijzen (2021)

2021 Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Index (basis 2013) 109.97 110.21 110.51 110.88 111.05 111.30 111.78 111.97 111.71 112.26 112.32 112.50
Groeivoet (%) (1) 0.26 0.46 0.89 1.23 1.46 1.63 1.84 1.95 2.09 2.39 2.61 2.75

(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar. Vooruitzichten van het Federaal Planbureau zijn in het oranje aangegeven.

Gezondheidsindex en afgevlakte gezondheidsindex (2021)

2021 Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Gezondheidsindex (basis 2013) 110.35 110.39 110.56 110.93 110.99 111.31 111.64 111.79 111.51 112.17 112.20 112.45
Groeivoet (%) (1) 0.57 0.47 0.55 0.64 0.81 1.14 1.34 1.44 1.58 1.87 2.08 2.34
Afgevlakte gezondheidsindex (2) 107.86 107.93 108.09 108.35 108.50 108.73 108.99 109.20 109.33 109.54 109.68 109.84

(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar. Vooruitzichten van het Federaal Planbureau zijn in het oranje aangegeven.
(2) Vanaf april 2016 wordt de afgevlakte gezondheidsindex berekend als het viermaandelijks voortschrijdend gemiddelde van de gezondheidsindex vermenigvuldigd met 0,98.

Nationaal indexcijfer der consumptieprijzen (2020)

2020 Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Index (basis 2013) 109.69 109.71 109.53 109.53 109.45 109.52 109.76 109.83 109.42 109.64 109.46 109.49
Groeivoet (%) (1) 1.41 1.10 0.62 0.57 0.48 0.60 0.73 0.82 0.90 0.74 0.51 0.41

(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar.

Gezondheidsindex en afgevlakte gezondheidsindex (2020)

2020 Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Gezondheidsindex (basis 2013) 109.72 109.87 109.96 110.22 110.10 110.05 110.16 110.20 109.78 110.11 109.91 109.88
Groeivoet (%) (1) 1.12 1.00 0.84 1.14 1.11 0.94 1.00 1.04 1.11 1.04 0.83 0.64
Afgevlakte gezondheidsindex (2) 107.04 107.25 107.49 107.74 107.84 107.88 107.93 107.92 107.85 107.86 107.80 107.72

(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar.
(2) Vanaf april 2016 wordt de afgevlakte gezondheidsindex berekend als het viermaandelijks voortschrijdend gemiddelde van de gezondheidsindex vermenigvuldigd met 0,98.

Nationaal indexcijfer der consumptieprijzen (2019)

2019 Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Index (basis 2013) 108.17 108.52 108.85 108.91 108.93 108.87 108.96 108.94 108.44 108.83 108.90 109.04
Groeivoet (%) (1) 1.99 2.17 2.33 2.08 1.89 1.73 1.42 1.26 0.80 0.48 0.39 0.76

(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar.

Gezondheidsindex en afgevlakte gezondheidsindex (2019)

2019 Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Gezondheidsindex (basis 2013) 108.50 108.78 109.04 108.98 108.89 109.02 109.07 109.07 108.58 108.98 109.00 109.18
Groeivoet (%) (1) 2.00 2.10 2.18 1.96 1.78 1.88 1.52 1.41 0.99 0.67 0.48 0.67
Afgevlakte gezondheidsindex (2) 106.25 106.38 106.52 106.65 106.74 106.80 106.81 106.83 106.76 106.75 106.73 106.76

(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar.
(2) Vanaf april 2016 wordt de afgevlakte gezondheidsindex berekend als het viermaandelijks voortschrijdend gemiddelde van de gezondheidsindex vermenigvuldigd met 0,98.

Please do not visit, its a trap for bots