Indexcijfer der consumptieprijzen - Inflatievooruitzichten [07/01/2020]

De onderstaande inflatievooruitzichten van januari 2020 tot december 2020 die door het Federaal Planbureau werden opgesteld zijn gebaseerd op observaties tot december 2019 van de FOD Economie. Die vooruitzichten houden rekening met termijnmarktnoteringen van 31 december 2019. De olieprijs zou gemiddeld 64 dollar per vat bedragen in 2020. De wisselkoers van de euro zou uitkomen op gemiddeld 1,14 dollar per euro in 2020.

Op basis van die maandvooruitzichten zou de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) in 2020 op 1,2% uitkomen, tegenover 1,44% in 2019 en 2,05% in 2018. De groeivoet van de zgn. 'gezondheidsindex' - die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen - zou in 2020 gemiddeld 1,2% bedragen, tegenover 1,47% in 2019 en 1,77% in 2018.

In augustus 2018 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen laatst bereikt. Overeenkomstig onze maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex zou de volgende overschrijding van de spilindex (momenteel 107,20) door de afgevlakte gezondheidsindex (zoals gedefinieerd in de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid, Belgisch Staatsblad van 27.04.2015) plaatsvinden in maart 2020. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in april 2020 en de wedden van het overheidspersoneel in mei 2020 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte. De volgende spilindex (109,34) zou niet overschreden worden in 2020.

Elke eerste dinsdag van de maand (met uitzondering van augustus) worden de inflatievooruitzichten geactualiseerd op basis van de laatst beschikbare informatie. Volgende update: 4 februari 2020.

Omzettingscoëfficiënten

Nationaal indexcijfer der consumptieprijzen

Om een index met basis 2013 om te zetten naar basis 2004, vermenigvuldig de startwaarde met 1.2240.
Om een index met basis 2004 om te zetten naar basis 2013, vermenigvuldig de startwaarde met 0.8170.

Gezondheidsindex

Om een index met basis 2013 om te zetten naar basis 2004, vermenigvuldig de startwaarde met 1.2077.
Om een index met basis 2004 om te zetten naar basis 2013, vermenigvuldig de startwaarde met 0.8280.

Nationaal indexcijfer der consumptieprijzen (2020)

2020 Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Index (basis 2013) 109.45 109.76 109.96 110.12 110.04 110.13 110.30 110.27 109.84 110.37 110.43 110.56
Groeivoet (%) (1) 1.18 1.14 1.02 1.11 1.02 1.16 1.23 1.22 1.29 1.42 1.40 1.39

(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar. Vooruitzichten van het Federaal Planbureau zijn in het oranje aangegeven.

Gezondheidsindex en afgevlakte gezondheidsindex (2020)

2020 Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Gezondheidsindex (basis 2013) 109.44 109.76 110.01 110.16 110.08 110.22 110.39 110.36 109.93 110.53 110.56 110.76
Groeivoet (%) (1) 0.87 0.90 0.89 1.08 1.09 1.10 1.21 1.18 1.24 1.42 1.43 1.45
Afgevlakte gezondheidsindex (2) 106.97 107.16 107.41 107.65 107.80 107.92 108.01 108.06 108.02 108.10 108.14 108.24

(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar. Vooruitzichten van het Federaal Planbureau zijn in het oranje aangegeven.
(2) Vanaf april 2016 wordt de afgevlakte gezondheidsindex berekend als het viermaandelijks voortschrijdend gemiddelde van de gezondheidsindex vermenigvuldigd met 0,98.

Nationaal indexcijfer der consumptieprijzen (2019)

2019 Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Index (basis 2013) 108.17 108.52 108.85 108.91 108.93 108.87 108.96 108.94 108.44 108.83 108.90 109.04
Groeivoet (%) (1) 1.99 2.17 2.33 2.08 1.89 1.73 1.42 1.26 0.80 0.48 0.39 0.76

(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar.

Gezondheidsindex en afgevlakte gezondheidsindex (2019)

2019 Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Gezondheidsindex (basis 2013) 108.50 108.78 109.04 108.98 108.89 109.02 109.07 109.07 108.58 108.98 109.00 109.18
Groeivoet (%) (1) 2.00 2.10 2.18 1.96 1.78 1.88 1.52 1.41 0.99 0.67 0.48 0.67
Afgevlakte gezondheidsindex (2) 106.25 106.38 106.52 106.65 106.74 106.80 106.81 106.83 106.76 106.75 106.73 106.76

(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar.
(2) Vanaf april 2016 wordt de afgevlakte gezondheidsindex berekend als het viermaandelijks voortschrijdend gemiddelde van de gezondheidsindex vermenigvuldigd met 0,98.

Nationaal indexcijfer der consumptieprijzen (2018)

2018 Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Index (basis 2013) 106.06 106.22 106.37 106.69 106.91 107.02 107.43 107.58 107.58 108.31 108.48 108.22
Groeivoet (%) (1) 1.71 1.48 1.39 1.52 1.82 2.08 2.17 2.24 2.35 2.75 2.78 2.34

(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar.

Gezondheidsindex en afgevlakte gezondheidsindex (2018)

2018 Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Gezondheidsindex (basis 2013) 106.37 106.54 106.71 106.89 106.99 107.01 107.44 107.55 107.52 108.26 108.48 108.45
Groeivoet (%) (1) 1.64 1.41 1.32 1.36 1.49 1.63 1.71 1.77 1.91 2.29 2.48 2.17
Afgevlakte gezondheidsindex (2) 103.93 104.10 104.31 104.49 104.65 104.76 104.94 105.10 105.23 105.54 105.79 106.01

(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar.
(2) Vanaf april 2016 wordt de afgevlakte gezondheidsindex berekend als het viermaandelijks voortschrijdend gemiddelde van de gezondheidsindex vermenigvuldigd met 0,98.

Nationaal indexcijfer der consumptieprijzen (2017)

2017 Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Index (basis 2013) 104.28 104.67 104.91 105.09 105.00 104.84 105.15 105.22 105.11 105.41 105.55 105.75
Groeivoet (%) (1) 2.65 2.97 2.28 2.28 1.86 1.60 1.78 1.90 2.01 2.00 2.07 2.13

(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar.

Gezondheidsindex en afgevlakte gezondheidsindex (2017)

2017 Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Gezondheidsindex (basis 2013) 104.65 105.06 105.32 105.46 105.42 105.29 105.63 105.68 105.51 105.84 105.85 106.15
Groeivoet (%) (1) 2.18 2.47 1.79 1.86 1.59 1.49 1.64 1.64 1.77 1.91 1.81 2.02
Afgevlakte gezondheidsindex (2) 102.05 102.34 102.67 103.02 103.21 103.27 103.34 103.39 103.42 103.55 103.61 103.72

(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar.
(2) Vanaf april 2016 wordt de afgevlakte gezondheidsindex berekend als het viermaandelijks voortschrijdend gemiddelde van de gezondheidsindex vermenigvuldigd met 0,98.

Please do not visit, its a trap for bots