Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Indexcijfer der consumptieprijzen - Inflatievooruitzichten [05/10/2021]

De onderstaande inflatievooruitzichten van oktober 2021 tot december 2022 die door het Federaal Planbureau werden opgesteld zijn gebaseerd op observaties tot september 2021 van Statbel. Die vooruitzichten houden rekening met termijnmarktnoteringen van 28 september 2021. De olieprijs zou gemiddeld 70 dollar per vat bedragen in 2021 en 74 dollar per vat in 2022. De wisselkoers van de euro zou uitkomen op gemiddeld 1,19 dollar per euro in 2021 en 1,17 dollar per euro in 2022.

Op basis van die maandvooruitzichten zou de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) in 2021 op 2,1% en in 2022 op 2,8% uitkomen, tegenover 0,74% in 2020 en 1,44% in 2019. De groeivoet van de zgn. 'gezondheidsindex' - die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen - zou in 2021 gemiddeld 1,7% en in 2022 2,7% bedragen, tegenover 0,99% in 2020 en 1,46% in 2019.

In augustus 2021 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen laatst bereikt. Als gevolg daarvan worden de sociale uitkeringen in september 2021 en de wedden van het overheidspersoneel in oktober 2021 met 2% aangepast aan de gestegen levensduurte. Overeenkomstig onze maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex zou de spilindex (momenteel 111,53) bereikt worden door de afgevlakte gezondheidsindex (zoals gedefinieerd in de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid, Belgisch Staatsblad van 27.04.2015) in januari 2022. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in februari 2022 en de wedden van het overheidspersoneel in maart 2022 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte. De volgende spilindex (113,76) zou niet overschreden worden in 2022.

Elke eerste dinsdag van de maand (met uitzondering van augustus) worden de inflatievooruitzichten geactualiseerd op basis van de laatst beschikbare informatie.

Volgende update: 9 november 2021 om 14u.

Omzettingscoëfficiënten

Nationaal indexcijfer der consumptieprijzen

Om een index met basis 2013 om te zetten naar basis 2004, vermenigvuldig de startwaarde met 1.2240.
Om een index met basis 2004 om te zetten naar basis 2013, vermenigvuldig de startwaarde met 0.8170.

Gezondheidsindex

Om een index met basis 2013 om te zetten naar basis 2004, vermenigvuldig de startwaarde met 1.2077.
Om een index met basis 2004 om te zetten naar basis 2013, vermenigvuldig de startwaarde met 0.8280.

Nationaal indexcijfer der consumptieprijzen (2022)

2022 Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Index (basis 2013) 114.79 114.88 114.86 114.71 114.73 114.74 115.15 115.51 115.10 115.28 115.27 115.38
Groeivoet (%) (1) 4.38 4.24 3.94 3.45 3.31 3.09 2.58 2.38 2.27 1.42 1.28 1.24

(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar. Vooruitzichten van het Federaal Planbureau zijn in het oranje aangegeven.

Gezondheidsindex en afgevlakte gezondheidsindex (2022)

2022 Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Gezondheidsindex (basis 2013) 114.63 114.64 114.67 114.50 114.47 114.63 115.06 115.39 114.87 115.18 115.14 115.31
Groeivoet (%) (1) 3.88 3.85 3.72 3.22 3.14 2.98 2.57 2.35 2.30 1.52 1.44 1.38
Afgevlakte gezondheidsindex (2) 111.56 111.85 112.13 112.32 112.28 112.28 112.37 112.59 112.69 112.82 112.84 112.82

(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar. Vooruitzichten van het Federaal Planbureau zijn in het oranje aangegeven.
(2) Tot en met maart 2015 wordt de afgevlakte gezondheidsindex berekend als het viermaandelijks voortschrijdend gemiddelde van de gezondheidsindex. De afgevlakte gezondheidsindex wordt vanaf april 2015 tot de maand voorafgaand aan de overschrijding van de afgevlakte gezondheidsindex door de referentie-index geblokkeerd op het niveau van maart 2015.

Nationaal indexcijfer der consumptieprijzen (2021)

2021 Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Index (basis 2013) 109.97 110.21 110.51 110.88 111.05 111.30 112.25 112.83 112.55 113.67 113.81 113.97
Groeivoet (%) (1) 0.26 0.46 0.89 1.23 1.46 1.63 2.27 2.73 2.86 3.68 3.97 4.09

(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar. Vooruitzichten van het Federaal Planbureau zijn in het oranje aangegeven.

Gezondheidsindex en afgevlakte gezondheidsindex (2021)

2021 Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Gezondheidsindex (basis 2013) 110.35 110.39 110.56 110.93 110.99 111.31 112.18 112.74 112.29 113.46 113.51 113.74
Groeivoet (%) (1) 0.57 0.47 0.55 0.64 0.81 1.14 1.83 2.30 2.29 3.04 3.28 3.51
Afgevlakte gezondheidsindex (2) 107.86 107.93 108.09 108.35 108.50 108.73 109.13 109.57 109.89 110.41 110.74 110.99

(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar. Vooruitzichten van het Federaal Planbureau zijn in het oranje aangegeven.
(2) Tot en met maart 2015 wordt de afgevlakte gezondheidsindex berekend als het viermaandelijks voortschrijdend gemiddelde van de gezondheidsindex. De afgevlakte gezondheidsindex wordt vanaf april 2015 tot de maand voorafgaand aan de overschrijding van de afgevlakte gezondheidsindex door de referentie-index geblokkeerd op het niveau van maart 2015.

Nationaal indexcijfer der consumptieprijzen (2020)

2020 Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Index (basis 2013) 109.69 109.71 109.53 109.53 109.45 109.52 109.76 109.83 109.42 109.64 109.46 109.49
Groeivoet (%) (1) 1.41 1.10 0.62 0.57 0.48 0.60 0.73 0.82 0.90 0.74 0.51 0.41

(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar.

Gezondheidsindex en afgevlakte gezondheidsindex (2020)

2020 Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Gezondheidsindex (basis 2013) 109.72 109.87 109.96 110.22 110.10 110.05 110.16 110.20 109.78 110.11 109.91 109.88
Groeivoet (%) (1) 1.12 1.00 0.84 1.14 1.11 0.94 1.00 1.04 1.11 1.04 0.83 0.64
Afgevlakte gezondheidsindex (2) 107.04 107.25 107.49 107.74 107.84 107.88 107.93 107.92 107.85 107.86 107.80 107.72

(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar.
(2) Tot en met maart 2015 wordt de afgevlakte gezondheidsindex berekend als het viermaandelijks voortschrijdend gemiddelde van de gezondheidsindex. De afgevlakte gezondheidsindex wordt vanaf april 2015 tot de maand voorafgaand aan de overschrijding van de afgevlakte gezondheidsindex door de referentie-index geblokkeerd op het niveau van maart 2015.

Nationaal indexcijfer der consumptieprijzen (2019)

2019 Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Index (basis 2013) 108.17 108.52 108.85 108.91 108.93 108.87 108.96 108.94 108.44 108.83 108.90 109.04
Groeivoet (%) (1) 1.99 2.17 2.33 2.08 1.89 1.73 1.42 1.26 0.80 0.48 0.39 0.76

(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar.

Gezondheidsindex en afgevlakte gezondheidsindex (2019)

2019 Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Gezondheidsindex (basis 2013) 108.50 108.78 109.04 108.98 108.89 109.02 109.07 109.07 108.58 108.98 109.00 109.18
Groeivoet (%) (1) 2.00 2.10 2.18 1.96 1.78 1.88 1.52 1.41 0.99 0.67 0.48 0.67
Afgevlakte gezondheidsindex (2) 106.25 106.38 106.52 106.65 106.74 106.80 106.81 106.83 106.76 106.75 106.73 106.76

(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar.
(2) Tot en met maart 2015 wordt de afgevlakte gezondheidsindex berekend als het viermaandelijks voortschrijdend gemiddelde van de gezondheidsindex. De afgevlakte gezondheidsindex wordt vanaf april 2015 tot de maand voorafgaand aan de overschrijding van de afgevlakte gezondheidsindex door de referentie-index geblokkeerd op het niveau van maart 2015.

Please do not visit, its a trap for bots