Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Input-outputtabellen 1995, 2000 - ESR 1995 [IO 1995]

 Updates

13/02/2003

De input-outputtabellen voor 1995 en 2000 werden opgemaakt volgens het Europees Systeem van Rekeningen 1995 (ESR95), wat een breuk inhoudt met het ESER79. Er zijn zowel verschillen inzake de classificaties van bedrijfstakken en producten als op conceptueel niveau. De gegevens worden gepubliceerd in de vorm van 12 Excel-tabellen van dimensie 60x60.

Zo zijn de input-outputtabellen van 1995 voor het eerst opgesteld op basis van de aanbod- en gebruikstabellen van datzelfde jaar en werd gekozen voor een waardering in basisprijzen.

De aanbod- en gebruikstabellen worden weergegeven in een eerste bestand, dat de tabellen 1 en 2 bevat:

 • de aanbodtabel tegen basisprijzen met overgang naar aankoopprijzen (tabel 1);
 • de gebruiktstabel tegen aankoopprijzen zonder btw (tabel 2).

Bemerk dat in vergelijking met de reeks tabellen gepubliceerd door het INR in het kader van de nationale rekeningen (de aanbod- en gebruikstabellen van 1995, 1997, 1999), de aanbodtabel van 1995 een uitsplitsing van de handels- en vervoersmarges, noodzakelijk voor de opstelling van de input-outputtabellen, bevat.

In een tweede bestand worden de tabellen 3 tot 8 samengenomen. Het gaat om de volgende overgangstabellen nodig voor de transitie van de gebruikstabellen tegen aankoopprijzen naar de gebruikstabellen tegen basisprijzen:

 • de tabellen van productgebonden belastingen en subsidies (tabellen 3);
 • de tabel van de handelsmarges (tabel 4);
 • de tabel van de vervoersmarges (tabel 5);
 • de gebruikstabel tegen basisprijzen (tabel 6);
 • de gebruikstabel van de invoer tegen basisprijzen (tabel 7);
 • de gebruikstabel van de binnenlandse productie tegen basisprijzen (tabel 8).

De eigenlijke input-outputtabellen staan in een derde bestand, met de hierna vermelde tabellen 9 tot 12:

 • de symmetrische input-outputtabel tegen basisprijzen (tabel 9);
 • de symmetrische input-outputtabel van de invoer tegen basisprijzen (tabel 10);
 • de symmetrische input-outputtabel van de binnenlandse productie tegen basisprijzen (tabel 11);
 • de inverse matrix van Leontiev (tabel 12).

Please do not visit, its a trap for bots