Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Input-outputtabellen 1980, 1985, 1990 - ESR 79 [IO 1980]

 Updates

17/05/1999

De gegevens in deze rubriek slaan op de jaren 1980, 1985 en 1990. Het zijn de input-outputtabellen, de matrices met zuivere technische coëfficiënten en de Leontief-inverse. De tabellen werden opgemaakt volgens het Europees Systeem van Rekeningen 1979 (ESER79).

  • Werkblad “tabel 1”: de input-outputtabel (in miljoenen BEF, excl. BTW). De laatste drie rijen geven de werkgelegenheid per bedrijfstak en de uitsplitsing ervan over werknemers en zelfstandigen.
  • Werkblad “tabel 2”: de input-outputtabel met de productstromen van binnenlandse oorsprong (in miljoenen BEF en excl. BTW).
  • Werkblad “tabel 3”: de input-outputtabel met de productstromen van buitenlandse oorsprong (in miljoenen BEF en excl. BTW).
  • Werkblad “tabel 4”: de matrix met de technische coëfficiënten berekend op de totale stromen (intermediair verbruik en toegevoegde waarde in percent van de productie).
  • Werkblad “tabel 5”: de matrix met de technische coëfficiënten berekend op de inputs van binnenlandse oorsprong (intermediair verbruik en toegevoegde waarde in percent van de productie).
  • Werkblad “tabel 6”: de matrix met de technische coëfficiënten berekend op de inputs van buitenlandse oorsprong (ingevoerd intermediair verbruik in percent van de productie).
  • Werkblad “tabel 7”: de inverse matrix van Leontiev.

Please do not visit, its a trap for bots