Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

EUKLEMS-databank [EUKLEMS]

 Updates

11/06/2021

De databank bevat enkele sleutelvariabelen die toelaten om de evolutie van de arbeidsproductiviteit in België beter te begrijpen. Ze vormt het Belgische luik van het Europese EUKLEMS-project. Ze omvat de volledige economie opgedeeld in 38 bedrijfstakken en verschillende aggregaten over de periode 1995-2019.

Om de productiviteitsontwikkeling beter te begrijpen, werd een aangepast statistisch instrument ontwikkeld waarmee een sectorale analyse kan worden gemaakt van de basistrends van de economie. Het Federaal Planbureau werkte in 2007 daartoe samen met andere Europese instellingen binnen een door het zesde kaderprogramma van de Europese Unie gefinancierd project om de EUKLEMS-databank te ontwikkelen.

De laatste update van de databank dateert van oktober 2019 en is beschikbaar op de site https://euklems.eu/.  De gegevens omvatten 38 bedrijfstakken en verschillende aggregaten in de nomenclatuur ISIC Rev. 4 (NACE Rev. 2) over de periode 1995-2017 (nationale boekhouding van 2018) voor de Europese landen, de Verenigde Staten en Japan. De beschikbare variabelen zijn de productie, de toegevoegde waarde, het intermediair verbruik, kapitaal- en arbeidskosten, de werkgelegenheid (opgesplitst naar geslacht, leeftijdsklasse en opleidingsniveau) en kapitaal, waarbij een onderscheid wordt gemaakt  al naargelang het al dan niet gaat over investeringsgoederen verbonden met de informatie- en communicatietechnologieën (ICT). De groeibijdragen van de verschillende productiefactoren en van de totale factorproductiviteit zijn ook beschikbaar. De basisgegevens zijn in overeenstemming met de nationale rekeningen.

De hier gepresenteerde gegevens zijn een update van het Belgische luik en zijn in overeenstemming met de nationale rekeningen van oktober 2020. Zij hebben betrekking op de periode 1995-2019.

De gegevens over de werkgelegenheid, arbeidsvolumes en loonkosten zijn afkomstig van de kwalitatieve werkgelegenheidsdata voor België: 1999-2018 (www.plan.be).

Elk gebruik van de Belgische reeksen uit van de databank moet de volgende referentie bevatten: “Federaal Planbureau, EUKLEMS Databank, juni 2021”.

De gebruiker die geïnteresseerd is in de bronnen van de verschillende variabelen, kan de handleiding  "EU KLEMS: Sources of the juni 2021 Release" raadplegen.

Pdf


Please do not visit, its a trap for bots