Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Filialen van Belgische ondernemingen in het buitenland [BELMOFI]

 Updates

28/06/2010

De databank verzamelt gegevens over de buitenlandse filialen van Belgische ondernemingen in 1995, 2001 en 2005. Ze maakt het mogelijk de top 10 op te stellen van de ondernemingsgroepen voor deze drie jaren.  Ze omvat ook informatie over het aantal, de onthaallanden en de bedrijfstak van die filialen.

 Het Federaal Planbureau (FPB) ontwikkelde de “BELMOFI”-databank met informatie over de buitenlandse filialen van Belgische ondernemingen. Momenteel bevat de databank drie waarnemingsperiodes: 1995, 2001 en 2005. Alle informatie over de opmaak en de belangrijkste resultaten van deze databank zijn beschikbaar in Working Paper 23-08.

De belangrijkste gegevens die in tabelvorm in de databank wordt voorgesteld zijn:

  • Belgische ondernemingsgroepen en hun filialen in het buitenland, 1995, 2001 en 2005 (tabel 22 van de publicatie);
  • Aantal buitenlandse filialen van Belgische ondernemingen in de verschillende landen 1995,2001 en 2005 (tabel van bijlage 1 van de publicatie);
  • Top 10 van ondernemingen in 1995, 2001 en 2005 (tabel 24 van de publicatie);
  • Overzicht van de activiteiten van de Belgische filialen in het buitenland in 2005 (tabel 9 van de publicatie);
  • Top 30 van de Belgische groepen volgens het aantal werknemers in hun buitenlandse filialen in 2005 (tabel 19 van de publicatie);
  • Landen waar België tot de top 20 van de buitenlandse investeerders behoort met een aandeel van meer dan 0,3% in de buitenlandse investeringen, 2005 of laatst beschikbare jaar (tabel 31 van de publicatie).

Please do not visit, its a trap for bots