Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Vooruitzichten van de transportvraag (editie 2022) - Statistische bijlage [FORTRANSP_01]

 Updates

26/04/2022

De excelbestanden die in deze databank verzameld zijn vervolledigen de publicatie “Vooruitzichten van de transportvraag in België tegen 2040” die om de drie jaar wordt geüpdated.

De excelbestanden in de databank bevatten gegevens voor de periode 2019-2040. De projecties zijn afkomstig van het transportmodel PLANET v5.0.

De projecties worden gerangschikt volgens vier thema’s:

  • evolutie van het personenvervoer;
  • evolutie van het goederenvervoer;
  • impact op het wegverkeer;
  • impact op het milieu.

  Beschikbare gegevens

Voor bijkomende inlichtingen kunt u zich richten totde equipe transport (transport@plan.be).


Please do not visit, its a trap for bots