Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Uitgavenrekeningen voor milieubescherming [EPEA]

 Updates

20/12/2023

Deze rekeningen tonen de evolutie en de samenstelling volgens milieudomein en institutionele sector van de productie van milieubeschermende diensten en de uitgaven voor milieubescherming tijdens de periode 2014-2021.

Uitgavenrekeningen voor milieubescherming verstrekken, op een wijze die verenigbaar is met de nationale rekeningen, gegevens over de economische middelen die door ingezeten eenheden zijn besteed aan milieubescherming. Hierbij wordt zowel het aanbod als het gebruik van milieubeschermende diensten in kaart gebracht. De rekeningen maken het mogelijk de nationale uitgaven voor milieubescherming te berekenen, die gedefinieerd worden als de som van het totale gebruik van milieubeschermingsdiensten door ingezeten eenheden, de bruto-investeringen in vaste activa voor de productie van die milieubeschermingsdiensten, de investeringen voor milieubescherming, en de overdrachten voor milieubescherming die geen tegenhanger zijn van eerdere posten, min de financiering door de rest van de wereld.


Please do not visit, its a trap for bots