Page Title

Thema's

De studies van het FPB beslaan 11 hoofdthema’s: Arbeidsmarkt, Duurzame ontwikkeling, Energie, Internationale economie, Macro-economische vooruitzichten en analyses, Milieu-economische rekeningen en analyses, Overheidsfinanciën, Sectoralerekeningen en -analyses, Sociale bescherming, demografie en toekomstverkenning, Structurele Studiën, Transport.

Milieu-economische rekeningen en analyses

Contact

  • http://eea.plan.be

Rekeningen voor de milieugoederen en -dienstensector 2014-2019 [20/12/2021]

De Europese Verordening 691/2011 verplicht de lidstaten van de Europese Unie om zes milieu-economische rekeningen aan Eurostat te leveren. Het Instituut voor de nationale rekeningen (INR) presenteert in deze publicatie de rekeningen voor de milieugoederen en -dienstensector voor de jaren 2014-2019.

Uitgavenrekeningen voor milieubescherming 2014-2019 [20/12/2021]

De Europese Verordening nr. 691/2011 verplicht de lidstaten van de Europese Unie om zes milieu-economische rekeningen aan Eurostat te leveren. Het Instituut voor de nationale rekeningen (INR) presenteert in deze publicatie de uitgavenrekeningen voor milieubescherming voor de jaren 2014-2019.

Materiaalstroomrekeningen voor de gehele economie 2008-2019 [20/12/2021]

De Europese Verordening Nr. 691/2011 verplicht de lidstaten van de Europese Unie om zes milieu-economische rekeningen aan Eurostat te leveren. Het Instituut voor de nationale rekeningen (INR) presenteert in deze publicatie de rekening voor de materiaalstroomrekeningen voor de gehele economie voor de periode 2008-2019.

Milieubelastingen naar economische activiteit 2008-2019 [01/10/2021]

Het Instituut voor de nationale rekeningen (INR) presenteert in deze publicatie de rekeningen voor de milieubelastingen naar economische activiteit voor de periode 2008-2019.

Luchtemissierekeningen 2008-2019 [01/10/2021]

Het Instituut voor de nationale rekeningen (INR) presenteert in deze publicatie de luchtemissierekeningen voor de jaren 2008-2019.

Contact

  • http://eea.plan.be

Milieu-economische rekeningen zijn satellietrekeningen van de nationale rekeningen. Satellietrekeningen vormen een aanvulling op en een uitbreiding van de nationale rekeningen. Ze hebben tot doel analyses en indicatoren te verstrekken om het politieke besluitvormingsproces te ondersteunen.

Contact

  • http://eea.plan.be
Please do not visit, its a trap for bots