Page Title

Thema's

De studies van het FPB beslaan 11 hoofdthema’s: Arbeidsmarkt, Duurzame ontwikkeling, Energie, Internationale economie, Macro-economische vooruitzichten en analyses, Milieu-economische rekeningen en analyses, Overheidsfinanciën, Sectoralerekeningen en -analyses, Sociale bescherming, demografie en toekomstverkenning, Structurele Studiën, Transport.

Milieu-economische rekeningen en analyses

Contact

  • http://eea.plan.be

Milieubelastingen naar economische activiteit 2008-2019 [01/10/2021]

Het Instituut voor de nationale rekeningen (INR) presenteert in deze publicatie de rekeningen voor de milieubelastingen naar economische activiteit voor de periode 2008-2019.

Luchtemissierekeningen 2008-2019 [01/10/2021]

Het Instituut voor de nationale rekeningen (INR) presenteert in deze publicatie de luchtemissierekeningen voor de jaren 2008-2019.

Fysieke-energiestroomrekeningen 2008-2019 [01/10/2021]

Het Instituut voor de nationale rekeningen (INR) presenteert in deze publicatie de fysieke-energiestroomrekeningen voor de jaren 2008-2019.

WP 07-20 : De belangrijkste bedrijfstakken voor O&O in België - Structurele ontwikkelingen en bedrijfsstrategie [22/12/2020]

Is het productieproces van de bedrijfstakken die het meest aan O&O doen in België de afgelopen tien jaar gewijzigd? Deze analyse tracht hierop een antwoord te formuleren aan de hand van zowel sectorale gegevens als bedrijfsgegevens.

Contact

  • http://eea.plan.be

Milieu-economische rekeningen zijn satellietrekeningen van de nationale rekeningen. Satellietrekeningen vormen een aanvulling op en een uitbreiding van de nationale rekeningen. Ze hebben tot doel analyses en indicatoren te verstrekken om het politieke besluitvormingsproces te ondersteunen.

Contact

  • http://eea.plan.be
Please do not visit, its a trap for bots