Page Title

Thema's

De studies van het FPB beslaan 11 hoofdthema’s: Arbeidsmarkt, Duurzame ontwikkeling, Energie, Internationale economie, Macro-economische vooruitzichten en analyses, Milieu-economische rekeningen en analyses, Overheidsfinanciën, Sectoralerekeningen en -analyses, Sociale bescherming, demografie en toekomstverkenning, Structurele Studiën, Transport.

Milieu-economische rekeningen en analyses

Contact

  • https://eea.plan.be

Nieuws

Milieubelastingen naar economische activiteit 2008-2022 [30/04/2024]

In overeenstemming met de Europese Verordening Nr. 691/2011 presenteert het Instituut voor de nationale rekeningen (INR) in deze publicatie de rekeningen voor de milieubelastingen naar economische activiteit (ETEA) voor de periode 2008-2022.

Materiaalstroomrekeningen voor de gehele economie 2008-2022 [30/04/2024]

In overeenstemming met de Europese Verordening nr. 691/2011 presenteert het Instituut voor de nationale rekeningen (INR) in deze publicatie de rekening voor de materiaalstroomrekeningen voor de gehele economie (EW-MFA) voor de periode 2008-2022.

Uitgavenrekeningen voor milieubescherming 2014-2021 [20/12/2023]

Het Instituut voor de nationale rekeningen (INR) presenteert in deze publicatie de uitgavenrekeningen voor milieubescherming voor de jaren 2014-2021.

De koolstofvoetafdruk van de Belgische gewesten: een opsplitsing in consumptiedomeinen [30/11/2023]

Traditioneel wordt de verantwoordelijkheid voor de CO2 die tijdens de productie van goederen en diensten wordt uitgestoten, toegewezen aan het land waar de productie plaatsvindt. De koolstofvoetafdruk is een alternatieve maatstaf van deze verantwoordelijkheid, waarbij de emissies worden toegewezen aan het land waar de goederen en diensten worden geconsumeerd. Dit artikel presenteert berekeningen van de koolstofvoetafdruk van huishoudens voor de drie Belgische gewesten, opgesplitst volgens consumptiedomein.

Rekeningen voor de milieugoederen en -dienstensector 2014-2021 [31/10/2023]

Het Instituut voor de nationale rekeningen (INR) presenteert in deze publicatie de rekeningen voor de milieugoederen en -dienstensector voor de jaren 2014-2021.

Contact

  • https://eea.plan.be

Milieu-economische rekeningen zijn satellietrekeningen van de nationale rekeningen. Satellietrekeningen vormen een aanvulling op en een uitbreiding van de nationale rekeningen. Ze hebben tot doel analyses en indicatoren te verstrekken om het politieke besluitvormingsproces te ondersteunen.

Contact

  • https://eea.plan.be
Please do not visit, its a trap for bots