Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Input-outputtabellen: Multiplicatoren 2015 [MULT2015_SEC2010]

 Updates

02/04/2021

De hier voorgestelde multiplicatoren omvatten de productie-, inkomens- en werkgelegenheidsmultiplicatoren van de finale vraag voor België, voor het jaar 2015. Ze werden geraamd op basis van de input-outputtabellen tegen lopende prijzen voor het jaar 2015, gepubliceerd in december 2019. Deze tabellen integreren de occasionele herziening van de nationale rekeningen die België in 2019 heeft doorgevoerd.

De databank gaat vergezeld van een handleiding die de gebruiker helpt bij de keuze van de passende multiplicator en de correcte interpretatie van de resultaten.


Please do not visit, its a trap for bots