Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Interregionale input-outputtabel : Multiplicatoren 2015 [RIO15]

 Updates

09/07/2021

De hier voorgestelde multiplicatoren omvatten de productie-, inkomens- en werkgelegenheidsmultiplicatoren van de finale vraag per gewest, voor het jaar 2015. Ze werden geraamd op basis van de interregionale input-outputtabel voor België voor het jaar 2015. Die tabel werd door het Federaal Planbureau geconstrueerd, in het kader van een overeenkomst met de statistische autoriteiten van de drie gewesten (BISA, VSA en IWEPS). De multiplicatoren worden voorgesteld op het niveau van het werkformaat van de interregionale input-outputtabel, waarin 133 bedrijfstakken per gewest worden onderscheiden.


Please do not visit, its a trap for bots