Vooruitzichten van de transportvraag (editie 2019) - Statistische bijlage [FORTRANSP_01]

Updates

07/02/2019

De excelbestanden die in deze databank verzameld zijn vervolledigen de publicatie “Vooruitzichten van de transportvraag in België tegen 2040” die om de drie jaar wordt geüpdated.

De excelbestanden in de databank bevatten gegevens voor de periode 2015-2040. De projecties zijn afkomstig van het transportmodel PLANET v4.0.

De projecties worden gerangschikt volgens vier thema’s:

  • evolutie van het personenvervoer;
  • evolutie van het goederenvervoer;
  • impact op het wegverkeer;
  • impact op het milieu.

  Beschikbare gegevens

Voor bijkomende inlichtingen kunt u zich richten totde equipe transport (transport@plan.be).


Please do not visit, its a trap for bots