Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

De aanbod- en gebruikstabellen 2015 - De input-outputtabellen 2015 (21/12/2018)

!

Bovenstaande HTML-versie van het communiqué bevat doorgaans niet alle informatie van de PDF-versie. Voor een volledige versie (met grafieken en tabellen), download het communiqué in PDF-formaat hieronder of in het kader 'PDF & downloads' rechtsbovenaan.

Het Instituut voor de nationale rekeningen (INR) publiceert vandaag, vrijdag 21 december 2018, de aanbod- en gebruikstabellen (AGT) voor het jaar 2015 en de input-outputtabellen (IOT), die gebaseerd zijn op de AGT.

De AGT en IOT vormen samen het input-outputraamwerk dat integraal deel uitmaakt van de nationale rekeningen en de coherentie van die laatste waarborgt. De tabellen zijn conform de methodologie van het ESR2010 en coherent met de in oktober 2018 gepubliceerde versie van de gedetailleerde nationale rekeningen.

Het input-outputraamwerk beschrijft op gedetailleerde wijze het productieproces en de goederen- en dienstenstromen in de Belgische economie. De AGT worden in essentie opgesteld voor statistische doeleinden, terwijl de IOT vooral gebruikt worden voor verschillende soorten analyses met een structureel karakter.

  Beschikbare gegevens

  Thema's

  JEL

None

  Keywords

None

Please do not visit, its a trap for bots