Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

Werkgelegenheidssteun voor Brusselse jongeren: welke impact? (08/07/2019)

!

Bovenstaande HTML-versie van het communiqué bevat doorgaans niet alle informatie van de PDF-versie. Voor een volledige versie (met grafieken en tabellen), download het communiqué in PDF-formaat hieronder of in het kader 'PDF & downloads' rechtsbovenaan.

De geëvalueerde werkgelegenheidsmaatregelen zijn er vooral op gericht de inschakeling van jonge Brusselse werkzoekenden op de arbeidsmarkt te bevorderen. Voor de laaggeschoolde jongeren wordt die doelstelling bereikt aangezien de maatregelen doorgaans de uitstroom van werkloosheid naar werk versnellen. Voor de hooggeschoolde jongeren zouden de maatregelen doeltreffender kunnen worden gemaakt door de toegang te beperken tot personen die al een bepaalde tijd werkloos zijn.

Drie maatregelen onder de loep

De drie geëvalueerde maatregelen maken het mogelijk een eerste werkervaring te verwerven. De instapstage is in de eerste plaats bedoeld om jongeren met hoogstens een diploma secundair onderwijs vertrouwd te maken met de arbeidsmarkt. De individuele beroepsopleiding (IBO) heeft geen toekenningsvoorwaarde op het vlak van opleidingsniveau en is erop gericht werkzoekenden op te leiden in vaardigheden die schaars zijn op de arbeidsmarkt. De startbaanovereenkomst (SBO) biedt een bijna volledig gesubsidieerde arbeidsovereenkomst aan, meestal voor een periode van één of zelfs twee jaar, voornamelijk in Brusselse overheidsinstellingen. Net zoals de instapstage is de SBO gericht op laag- en middelhooggeschoolde jongeren.

De doeltreffendheid van de maatregelen nader onderzocht

De evaluatie beoogt na te gaan of de maatregelen de doorstroming van werkloosheid naar langdurig werk (gedefinieerd als regulier werk gedurende een ononderbroken periode van minimaal zes maanden) hebben versneld voor jonge werkzoekenden zonder beroepservaring. Een maatregel wordt als doeltreffend beschouwd als jongeren die aan de maatregel deelnemen, gerekend vanaf het begin van hun deelname, sneller werk vinden dan wanneer ze er niet aan hadden deelgenomen. De maatregel moet dus de doorstroming naar werk gemiddeld voldoende versnellen om de geringere kans van een jongere om werk te vinden tijdens de deelname aan de maatregel te compenseren.

Vooral een positieve impact voor laaggeschoolde jongeren

De instapstage verhoogt in grote mate de kans op een duurzame baan voor jongeren met hoogstens een diploma lager secundair onderwijs en voor degenen met een buitenlands diploma. Voor jongeren met een diploma hoger secundair onderwijs versnelt de maatregel de doorstroming echter gemiddeld niet. De instapstage versnelt wel de uitstroom van middelhooggeschoolde jongeren die aan de maatregel zijn begonnen tijdens hun 6e en 12e maand van de beroepsinschakelingstijd.

De IBO versnelt op haar beurt de uitstroom naar werk, behalve voor jongeren met een diploma hoger onderwijs. Zelfs als deze hooggeschoolde jongeren na de deelnameperiode werk vinden, zou een meerderheid van deze jongeren sneller een duurzame baan hebben gevonden zonder de IBO. Deze resultaten worden bevestigd, ongeacht de werkloosheidsduur vóór de deelname aan de maatregel. Hoewel de IBO minder betrekking heeft op de jongeren met een diploma lager secundair onderwijs, heeft de maatregel een zeer positieve impact op die groep van jongeren.

De SBO heeft globaal genomen geen positieve impact op de toegang tot langdurig werk. Het feit dat de aanspraak op deze maatregel niet afhangt van de werkloosheidsduur en dat de maatregel een of zelfs twee jaar duurt, verklaart deze vaststelling. De SBO is niettemin doeltreffend voor personen die in de werkloosheid verzeild geraakt zijn. De positieve impact is vooral geconcentreerd direct na de maatregel en blijft op langere termijn alleen aanhouden voor de laaggeschoolde jongeren.

Deze studie werd verwezenlijkt door het Federaal Planbureau (FPB) in samenwerking met het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) en view.brussels (Actiris). Op basis hiervan zijn er twee documenten gepubliceerd: Working Paper 6-19 (FPB) en Focus n°33 (BISA).

Voor meer informatie:
Maritza López Novella, 02/507.7346, mln@plan.be
Antoine Dewatripont, 02/507.7358, ad@plan.be

  Beschikbare gegevens

None

  Thema's

  JEL

None

  Keywords

None

Please do not visit, its a trap for bots