Page Title

Thema's

De studies van het FPB beslaan 11 hoofdthema’s: Arbeidsmarkt, Duurzame ontwikkeling, Energie, Internationale economie, Macro-economische vooruitzichten en analyses, Milieu-economische rekeningen en analyses, Overheidsfinanciën, Sectoralerekeningen en -analyses, Sociale bescherming, demografie en toekomstverkenning, Structurele Studiën, Transport.

Arbeidsmarkt

Contact

 • https://labour.plan.be

Nieuws

Economische begroting 2024 – Economische vooruitzichten 2025-2029 – Versie van februari 2024 [15/02/2024]

Het Federaal Planbureau heeft economische vooruitzichten tot 2029 opgesteld. Deze vooruitzichten vormen een bijdrage tot de voorbereiding van het nieuwe Stabiliteitsprogramma en het nieuwe Nationaal Hervormingsprogramma.

Economische vooruitzichten 2024-2029 voor België: stabiele groei, maar het overheidstekort wordt groter [15/02/2024]

De Belgische economie zou in 2024 met 1,4% groeien en nagenoeg hetzelfde tempo aanhouden tot 2029. De binnenlandse werkgelegenheid zou in die periode stijgen met 253 000 personen, waardoor de werkgelegenheidsgraad aantrekt tot 74,3% in 2029. De inflatie wordt dit jaar geraamd op 2,8% en zou terugvallen tot minder dan 2% vanaf 2025. Het overheidstekort wordt geraamd op 4,6% van het bbp in 2024. Bij ongewijzigd beleid zou het daarna geleidelijk oplopen tot 5,6% in 2029.

Geen recessie in België: economische groei van 1,0% in 2023 en 1,3% in 2024 [07/09/2023]

De Belgische economische groei bedroeg in 2022 nog 3,2%, maar zou dit jaar aanzienlijk vertragen tot 1,0% en in 2024 licht hernemen tot 1,3%. De inflatie piekte in 2022 op 9,6% en valt terug tot 4,4% in 2023, maar blijft aanzienlijk met 4,1% in 2024. Er zouden 50 000 banen gecreëerd worden in 2023 en 40 000 in 2024, na een uitzonderlijk sterke toename van 101 000 banen in 2022. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de nieuwe economische vooruitzichten van het Federaal Planbureau voor de jaren 2023-2024.

Economische begroting – Economische vooruitzichten 2023-2024 – september 2023 [07/09/2023]

De Belgische economische groei bedroeg in 2022 nog 3,2%, maar zou dit jaar aanzienlijk vertragen tot 1,0% en in 2024 licht hernemen tot 1,3%. De inflatie piekte in 2022 op 9,6% en valt terug tot 4,4% in 2023, maar blijft aanzienlijk met 4,1% in 2024. Er zouden 50 000 banen gecreëerd worden in 2023 en 40 000 in 2024, na een uitzonderlijk sterke toename van 101 000 banen in 2022. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de nieuwe economische vooruitzichten van het Federaal Planbureau voor de jaren 2023-2024.

Regionale economische vooruitzichten 2023-2028 [18/07/2023]

Op 18 juli 2023 publiceren het Federaal Planbureau, het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA), Statistiek Vlaanderen en het Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) economische vooruitzichten voor de drie gewesten.

Contact

 • https://labour.plan.be

Het FPB maakt macro-economische analyses en korte- en middellangetermijnvooruitzichten over België ten behoeve van de federale overheid en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. De focus van de arbeidsmarktequipe is op arbeidskosten, werkgelegenheid, arbeidsaanbod, arbeidsduur en pendelarbeid. Andere macro-economische analyses hebben betrekking op de gewesten in samenwerking met of in opdracht van de gewestelijke studiediensten.

De equipe voert twee soorten micro-economisch onderzoek. Enerzijds becijfert zij de ex-post effectiviteit van federale en regionale arbeidsmarktmaatregelen aan de hand van micro-economische gegevens. Anderzijds berekent zij de ex-ante effecten van sociaal-fiscale beleidshervormingen op het arbeidsaanbod, de inkomens en de inkomensongelijkheid aan de hand van microsimulaties en een micro-economisch arbeidsaanbodmodel.

Methodes en instrumenten

Macro-economische analyse

 • De arbeidsmarktmodules in dienst van de macro-economische modellen HERMES  en HERMREG:
  • Volledig geïntegreerde modules of modules buiten model voor de arbeidsduur, de arbeidskosten, de allocatie van de werkgelegenheid tussen verschillende arbeidstypes op het niveau van de bedrijfstakken, de werkgelegenheid in de sector van de dienstencheques (HERMES  en HERMREG) en pendelarbeid (HERMREG);
  • Een sociodemografische module buiten model voor de projectie van het arbeidsaanbod en de vervangingsvraag op de arbeidsmarkt.
 • Data: gedetailleerde administratieve arbeidsmarktdata (aangeleverd door de RSZ, RSVZ en RVA) en data uit de enquête naar de arbeidskrachten van Statbel.

Micro-economische analyse

 • Econometrisch onderzoek m.b.t. o.a. werkgelegenheidsprogramma’s en arbeidskostenverlagingen van het type clusteranalyse, panel, tweede verschillen, duuranalyse, matching of regressiediscontinuïteit met controlegroepen;
 • Econometrisch onderzoek m.b.t. de impact van lonen, fiscaal en parafiscaal beleid op arbeidsaanbod en inkomensverdeling met het model LASER. LASER steunt op de databank van het model EXPEDITION en is een discrete-choice-model.

Contact

 • https://labour.plan.be
Please do not visit, its a trap for bots