Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Actualisering van de database innovationdata.be [ Article 20181127 - 27/11/2018]

!

Bovenstaande HTML-versie van het artikel bevat doorgaans niet alle informatie van de PDF-versie. Voor een volledige versie (met grafieken en tabellen), download het artikel in het kader 'PDF & downloads'.

De website www.innovationdata.be verzamelt een reeks indicatoren die de vooruitgang op het vlak van innovatie beschrijven voor België en zijn gewesten. De gegevens voor de buurlanden en het Europese gemiddelde zijn ook beschikbaar. De indicatoren met betrekking tot human resources tonen onder meer dat het aandeel personen met een diploma hoger onderwijs in België boven het Europese gemiddelde ligt.

Een van de indicatoren voor het thema “Human resources” is het aandeel van de bevolking van 30 tot 34 jaar met een diploma hoger onderwijs. In België, zoals gemiddeld in de Europese Unie, is dit aandeel van 41,5 % in 2007 tot 45,9 % in 2017 gestegen. Het aandeel personen met een diploma hoger onderwijs in België ligt boven het Europese gemiddelde (39,9%) en het aandeel in Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk. Daardoor komt België dichter bij zijn nationale doelstelling voor 2020, die in het kader van de Europa 2020-strategie op 47 % is vastgesteld.

Aandeel van de bevolking tussen 30 en 34 jaar met een diploma hoger onderwijs, 2017

 
Bron: innovationdata, Eurostat.

Onder de personen met een diploma hoger onderwijs wordt er bijzondere aandacht besteed aan de personen met een diploma natuurwetenschappen, wiskunde, ingenieurs en ICT, gezien hun rechtstreekse invloed op de technologische innovatie en op de ontwikkeling van nieuwe kennis. In België bedraagt het aandeel nieuw afgestudeerden hoger onderwijs met een diploma in deze studierichting 17,1% in 2016, wat ruim onder het EU-gemiddelde (26,0%) en de in de buurlanden (met uitzondering van Nederland) waargenomen percentages ligt. Het lage aantal wetenschappers en ingenieurs in België zou een rem kunnen zetten op de ontwikkeling van het innovatievermogen van ons land.

Nieuw afgestudeerden natuurwetenschappen, wiskunde, ICT en ingenieurs (in % van de personen met een diploma hoger onderwijs), 2016

Bron: innovationdata, Eurostat.
Noot: gegevens van 2015 voor Nederland.

 

Voor meer details over innovatie kan de database www.innovationdata.be worden geraadpleegd

  Verwante documenten

None

  Thema's

None

  JEL

None

  Keywords

None

Please do not visit, its a trap for bots