Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Fact Sheet 006 : Bronnen van groei van de arbeidsproductiviteit in België [Fact Sheet 006 - 23/09/2021]

!

Bovenstaande HTML-versie van het Fact Sheet bevat doorgaans niet alle informatie van de PDF-versie. Voor een volledige versie (met grafieken en tabellen), download het docment in het kader 'PDF & downloads'.

Wat ondersteunt de groei van de arbeidsproductiviteit in België? De gegevens van de EUKLEMS-databank van het Federaal Planbureau geven hierop een antwoord.

Bijdragen aan de groei van de arbeidsproductiviteit: kapitaal, samenstelling van de arbeidskrachten en technologische vooruitgang

Via de groeiboekhouding kan de groei van de arbeidsproductiviteit van de economie worden opgesplitst in vier bijdragen:

  • het effect van de samenstelling van de arbeidskrachten: een wijziging van de kenmerken van de werknemers (kwalificaties, geslacht, leeftijd) beïnvloedt de productiviteit,
  • kapitaalverdieping in materiële vaste activa (materieel kapitaal per gewerkt uur): verhoging van het geïnvesteerde kapitaal of installatie van nieuwe apparatuur of machines per gewerkt uur verhoogt de productiviteit van de werknemers,
  • kapitaalverdieping in immateriële vaste activa zoals O&O of software (immaterieel kapitaal per gewerkt uur),
  • de totale factorproductiviteit (TFP), die organisatorische en procesinnovaties in ruime zin omvat.

Over de periode 2000-2019 wordt de groei van de arbeidsproductiviteit bijna gelijkmatig verklaard door de vier componenten. De toename van het totale kapitaal (materiële en immateriële componenten) per gewerkt uur heeft de productiviteitsgroei dus meer ondersteund dan innovatie of de wijziging van de kenmerken van de werknemers.

Deze lange periode bestaat uit twee zeer verschillende subperioden, die worden gescheiden door de financieel-economische crisis van 2008. Vóór de crisis speelde innovatie, gemeten aan de hand van de TFP, een belangrijke rol in de groei van de arbeidsproductiviteit. Deze groei werd ook ondersteund door de toename van het kapitaal en met name van het materiële kapitaal per gewerkt uur (gebouwen, uitrusting, infrastructuur).

Vertraging van de productiviteitsgroei: dalende bijdragen van innovatie en materieel kapitaal

De forse daling van de groei van de arbeidsproductiviteit na de crisis wordt verklaard door de sterke vermindering van de bijdrage van de TFP (gedeeld door 3,5) en van de kapitaalverdieping in materiële vaste activa (gedeeld door 3). Kapitaalverdieping in immateriële vaste activa vermindert ook de bijdrage ervan aan de productiviteits­groei, maar in veel mindere mate. De bijdrage van O&O-activa per gewerkt uur neemt zelfs na de crisis toe, maar wordt gecompenseerd door de dalende bijdrage van software-investeringen per gewerkt uur.

  Verwante documenten

None

  Thema's

None

  JEL

None

  Keywords

None

Please do not visit, its a trap for bots