Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Fuel excise reform in Belgium - Long term effects on the environment, traffic and public finance [ Working Paper 09-15 - ]

Deze paper wil de lange termijn effecten op het verkeer, het leefmilieu en de openbare financiën van de geplande hervormingen in de brandstoffiscaliteit in België analyseren. In het kader van een omvangrijke belastinghervorming plant de federale overheid een gelijkschakeling van de diesel en benzineaccijnzen over de periode 2016-2018.

  Auteurs


 
A : Auteur, C : Contribuant

  Publicatietype

Working Papers

De Working Paper presenteert een studie of analyse die het FPB op eigen initiatief uitvoert.

Als de hervorming volledig wordt doorgevoerd, zullen CO2 emissies door de transportsector tegen 2030 dalen met 0,5%, emissies van fijn stof met 0,6% en NOx emissies met 2,6%. Dat levert de maatschappij een winst op ter waarde van 4,2 cent per euro extra belastinggeld, waarvan 2,7 cent als gevolg van lagere uitstoot van lokale luchtvervuiling. De hervorming van de dieselaccijns zal de tijdskosten van gebruikers van transport doen dalen met 32 cent per opgehaalde euro.

Een gevoeligheidsanalyse toont dat wanneer de nieuwe normen voor NOx emissies gebaseerd op real – driving test tegen 2020 strict worden afgedwongen, de milieuwinsten van de accijnshervorming dalen tot 3,4 cent per euro. Dit suggereert dat accijnzen op diesel nog lang nodig blijven om te corrigeren voor verhoogde NOx emissies, als geen actie wordt ondernomen om te voldoen aan de nieuwe Europese standaarden.

  Verwante documenten

    None

  Beschikbare gegevens

None

Please do not visit, its a trap for bots