Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

10 jaar Economische Begroting : Een terugblik op de kwaliteit van de vooruitzichten [ Working Paper 13-04 - ]

Sinds 1994 publiceert het Instituut voor de Nationale Rekeningen (inr) tweemaal per jaar macro-economische kortetermijnvooruitzichten, kortweg ‘economische begroting’ genoemd, die nodig zijn voor het opstellen van de federale ontvangsten- en uitgavenbegrotingen en het uitvoeren van de begrotingscontroles. Binnen het inr werd de taak van het voorbereiden van de economische begroting toevertrouwd aan het Federaal Planbureau (fpb). In deze ‘post mortem analyse’ worden de vooruitzichten voor de economische groei en de inflatie uit die economische begrotingen onderworpen aan een kwaliteitscontrole.

  PDF & Download

  Auteurs

,
 
A : Auteur, C : Contribuant

  Publicatietype

Working Papers

De Working Paper presenteert een studie of analyse die het FPB op eigen initiatief uitvoert.

In de inleiding wordt kort ingegaan op de manier waarop de economische begroting opgesteld wordt en op de beperkingen waaraan deze post mortem analyse onderhevig is. Het tweede deel geeft een beschrijving van de gegevens die aan de grondslag liggen van deze analyse. Daarna worden de vooruitzichten uit de economische begroting geconfronteerd met de realisaties en wordt getracht om een antwoord te bieden op drie vragen:

  • is de grootte van de voorspellingsfouten aanvaardbaar?
  • zijn de vooruitzichten vertekend?
  • wat ligt aan de basis van de gemaakte voorspellingsfouten?

  Verwante documenten

    None

  Beschikbare gegevens

None

Please do not visit, its a trap for bots