Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Innovatie en O&O in de Belgische gewesten in een Europees perspectief [ Working Paper 13-05 - ]

De working paper “Innovatie en o&o in de Belgische gewesten in een Europees perspectief” bestudeert zowel de rol van innovatie in de economische ontwikkeling als de verschillende componenten van het innovatiesysteem. Voor elk van de drie Belgische gewesten (het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest) worden de sterke en minder sterke punten van de regionale innovatiesystemen nagegaan in een Europees perspectief.

  Auteurs

Jeroen Fiers (A)
 
A : Auteur, C : Contribuant

  Publicatietype

Working Papers

De Working Paper presenteert een studie of analyse die het FPB op eigen initiatief uitvoert.

De resultaten van de analyse, gekoppeld aan de regiospecifieke context, maken het mogelijk toekomstige beleidsuitdagingen te bepalen. De onderzoeksprojecten die de voorbije jaren door het Federaal Planbureau, in opdracht van de Belgische regio’s, werden uitgevoerd met als doel de innovatieprestaties van de drie gewesten in een Europese context te evalueren, vormen de basis van de publicatie. Deze working paper maakt bovendien deel uit van een reeks van publicaties door het fpb inzake o&o en innovatie. In recent verschenen publicaties worden enerzijds de sectorale dimensie van o&o-activiteit in België (wp04-15) en anderzijds de haalbaarheid en de macro-economische impact van de Barcelona-doelstelling voor België (wp05-03) bestudeerd.

  Verwante documenten

    None

  Beschikbare gegevens

None

Please do not visit, its a trap for bots