Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Financement public de l’économie belge : mise en perspective générale [ Working Paper 01-08 - ]

De tussenkomst van de overheid in de Belgische economie gebeurt op velerlei manieren. Eén van de aspecten van overheidstussenkomst is de financiering van de ondernemingen van de marktsector. Dat gebeurt ofwel via overheidssteun, ofwel via participaties in het kapitaal van ondernemingen. De financieringstegemoetkomingen kenden het voorbije decennium een significante evolutie in België. Deze paper beoogt een beschrijving te geven van de grote trends ter zake.

  Auteurs


 
A : Auteur, C : Contribuant

  Publicatietype

Working Papers

De Working Paper presenteert een studie of analyse die het FPB op eigen initiatief uitvoert.

  Verwante documenten

    None

  Beschikbare gegevens

None

  Thema's

  JEL

  Keywords

None


Please do not visit, its a trap for bots