Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Fragiliteit van de financiële structuur van de industrie en bepaalde niet-financiële diensten in België anno 2007 [ Working Paper 05-10 - ]

Het doel van deze nota is tweeledig: enerzijds de financiële structuur van de ondernemingen op sectorniveau en anderzijds de financiële fragiliteit van de ondernemingen vóór de financiële crisis berekenen. Een updating zal gebeuren voor het boekjaar 2010.

  PDF & Download

  Auteurs

Hilde Spinnewyn (A)
 
A : Auteur, C : Contribuant

  Publicatietype

Working Papers

De Working Paper presenteert een studie of analyse die het FPB op eigen initiatief uitvoert.

  Verwante documenten

    None

  Beschikbare gegevens

None

Please do not visit, its a trap for bots