Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Documents (5)

2020

 • Economic Policy Committee’s Ageing Working Group – Belgium: Country Fiche 2020 16/11/2020

  The Ageing Working Group was established in December 1999 by the Economic Policy Committee of the European Council ECOFIN. This working group is responsible for producing common budgetary projections on age-related public expenditure items. Each Member State calculates its long-term pension expenditure based on common assumptions.

  This report presents the Belgian pension projection 2019-2070 published in the “2021 Ageing Report”. These results will be used in the context of the “Fiscal Sustainability Report” of the European Commission that assesses the mid-term and long-term fiscal situation of Member states.

  It should be noted that the demographic and macroeconomic assumptions in the public pension expenditure projection of Belgium for the AWG are different from those retained in the national projection of the Study Committee on Ageing, as well as the scope of pension definition. 

  Rapporten - REP_COUNTRYFICH2020  Publication(en),

2018

 • What are the consequences of the AWG 2018 projections and hypotheses on pension adequacy? Simulations for three EU member states 29/06/2018

  In de voorbereiding van het 2018 Pension Adequacy Report door de Europese Commissie en het Social Protection Committee hebben teams uit België, Zweden en Italië samengewerkt om met hun microsimulatiemodellen mogelijke ontwikkelingen in de toereikendheid van pensioenen te simuleren, uitgaande van de scenario’s en projecties die door de AWG werden ontwikkeld. Dit rapport is dus complementair aan de simulaties van de AWG betreffende de budgettaire impact van de vergrijzing. De resultaten uit dit rapport worden samengevat in paragraaf 5.1.2 van het 2018 Pension Adequacy Report.

  Rapporten - REP_11732  Publication(en),

2017

 • Economic Policy Committee’s Ageing Working Group - Belgium: Country Fiche 2017 18/12/2017

  The Ageing Working Group (AWG) was established in December 1999 by the Economic Policy Committee  of  the  European  Council  ECOFIN.  This  working  group  is  responsible  for  producing  common budgetary projections on age-related public expenditure items. Each Member State calculates its longterm pension expenditure based on common assumptions discussed in the AWG.  

  The demographic and macroeconomic assumptions in the public pension expenditure projection of Belgium for the AWG are different from those retained  in the national projection of the Study Committee on Ageing, as well as the scope of  pension definition. This projection is carried out using the MALTESE model of the Federal Planning Bureau.  

  This report presents the new Belgian pension projection 2016-2070 that will be published in the “2018 Ageing Report” next year. In addition, these results will be used in the context of the “Fiscal Sustainability Report” of the European Commission that assesses the mid-term and long-term fiscal situation of Member states. 

  Andere publicaties - REP_COUNTRYFICH2017  Publication(en),

2015

 • Economic Policy Committee’s Ageing Working Group - Belgium: Country Fiche 2015 27/11/2015

  The 2015 Ageing Report includes pension projections made in autumn 2014. For Belgium these did not take into account the new pension reform announced in the Government Agreement of October 2014. By the end of July 2015, all the different components of the reform had been legislated. This Belgian updated projection of November 2015 takes into account this pension reform.

  In comparison with the 2015 Ageing Report projection, the revision of the pension cost of ageing is mainly due to the pension reform. Other new measures are also included, mainly the present indexation freeze (implying a 2% decrease of pensions in real terms) and a reduction of public employment (implying some redistribution of future pensioners across the different pension schemes). These updated projections are based on an updated database (more recent version of national accounts data in ESA 2010). In addition, some refinements of the pension models were required in order to simulate the pension reform.

  Andere publicaties - REP_COUNTRYFICH2015  Publication(en),

2014

 • Economic Policy Committee’s Ageing Working Group - Belgium: Country Fiche 2014 11/12/2014

  De Ageing Working Group (AWG) van het EPC heeft voor de zesde keer sinds 2001 economische en budgettaire langetermijnprojecties uitgevoerd om de effecten van de vergrijzing te beoordelen. Het laatste "Ageing Report" dateert van 2012. In de editie van 2015, die in het voorjaar van 2015 zal verschijnen, zullen de projecties worden voorgesteld die in februari 2015 door het EPC zijn goedgekeurd.

  De projecties van de overheidsuitgaven voor pensioenen worden op nationaal niveau uitgewerkt (in het geval van België door het Federaal Planbureau) in het kader van de aannamen van de AWG. De projecties van de andere leeftijdsgebonden uitgavenposten van de overheid worden daarentegen door de diensten van DG ECFIN uitgewerkt. Die projecties van de overheidsuitgaven voor pensioenen worden onderworpen aan een proces van intercollegiale toetsing op basis van een technische zogenaamde nationale "country fiche". Die "country fiches" worden door de EC samen met het “Ageing Report” zelf uitgegeven, maar de EC heeft het FPB de toestemming gegeven om de "Belgium:  Country Fiche 2014" voor nationale doeleinden te gebruiken en vóór de vrijgave van het "Ageing Report 2015" te publiceren.

  Rapporten - REP_COUNTRYFICH2014  Publication(en),

Please do not visit, its a trap for bots