Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Economic Policy Committee’s Ageing Working Group - Belgium: Country Fiche 2014 [ REP_COUNTRYFICH2014 - ]

De Ageing Working Group (AWG) van het EPC heeft voor de zesde keer sinds 2001 economische en budgettaire langetermijnprojecties uitgevoerd om de effecten van de vergrijzing te beoordelen. Het laatste "Ageing Report" dateert van 2012. In de editie van 2015, die in het voorjaar van 2015 zal verschijnen, zullen de projecties worden voorgesteld die in februari 2015 door het EPC zijn goedgekeurd.

De projecties van de overheidsuitgaven voor pensioenen worden op nationaal niveau uitgewerkt (in het geval van België door het Federaal Planbureau) in het kader van de aannamen van de AWG. De projecties van de andere leeftijdsgebonden uitgavenposten van de overheid worden daarentegen door de diensten van DG ECFIN uitgewerkt. Die projecties van de overheidsuitgaven voor pensioenen worden onderworpen aan een proces van intercollegiale toetsing op basis van een technische zogenaamde nationale "country fiche". Die "country fiches" worden door de EC samen met het “Ageing Report” zelf uitgegeven, maar de EC heeft het FPB de toestemming gegeven om de "Belgium:  Country Fiche 2014" voor nationale doeleinden te gebruiken en vóór de vrijgave van het "Ageing Report 2015" te publiceren.

  Auteurs

Gemeenschappelijke publicatie
 
A : Auteur, C : Contribuant

  Publicatietype

Rapporten

Het rapport presenteert de werkzaamheden die het FPB binnen zijn expertisedomeinen verricht op verzoek van overheden of partners. 

Het is belangrijk om erop te wijzen dat de projecties bij "constante beleidsscenario's" worden verwezenlijkt. De projecties zijn met andere woorden geenszins gelijkwaardig aan prognoses, vooral omdat ze ervan uitgaan dat de huidige pensioenwetgeving – waaronder de pensioenhervormingen die reeds doorgevoerd zijn – gedurende de hele projectieperiode wordt toegepast (d.w.z. tot 2060). In de AWG-methodologie worden enkel gestemde hervormingen als "doorgevoerd" beschouwd. In het "Ageing Report 2015" moet een hervorming ten laatste in januari 2015 zijn gestemd om in aanmerking te worden genomen. Bijgevolg wordt met de pensioenhervormingen die zijn aangekondigd door de in oktober 2014 ingestelde Belgische regering in deze projecties geen rekening gehouden.

 

  Verwante documenten

    None

  Beschikbare gegevens

None

  Thema's

  JEL

None

  Keywords

None


Please do not visit, its a trap for bots