Page Title

Tools & info

Het FPB stelt enkele handige tools ter beschikking om informatie te zoeken op de website: zoekmachine, sitemap, JEL classification en keywords. Daarnaast vindt u hier ook de rubrieken m.b.t. het gebruik van cookies, ons gebruikershandvest en de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

JEL-classificatie

 JEL GuideOverheidseconomieStructuur en bevoegdheden van de overheidStructure and Scope of Government [H11]

 

 • Evaluatie door de OESO van het Belgisch Federaal Planbureau [19/10/2023]

  Dit verslag evalueert de institutionele, operationele en analytische capaciteit van het Federaal Planbureau (FPB) als 'Independent Fiscal Institution’. De verantwoordelijkheden van het FPB zijn in de loop van de tijd toegenomen en dit verslag biedt een overzicht van de mate waarin de instelling blijft voldoen aan de behoeften van zijn opdrachtgevers. In deze context en in het kader van zijn nieuw mandaat, namelijk de budgettaire doorrekening en impactanalyse van verkiezingsvoorstellen, worden de prestaties van het FPB onderzocht. Dit nieuwe mandaat werd voor het eerst uitgevoerd naar aanleiding van de verkiezingen van 2019.

  REP_OECD_2023
   
 • La simplification des procédures administratives pesant sur les entreprises [15/05/2000]

  Working Paper 04-00
   
Geen gegevens
Please do not visit, its a trap for bots