Page Title

Tools & info

Het FPB stelt enkele handige tools ter beschikking om informatie te zoeken op de website: zoekmachine, sitemap, JEL classification en keywords. Daarnaast vindt u hier ook de rubrieken m.b.t. het gebruik van cookies, ons gebruikershandvest en de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

Keywords

Financiële crisis

What has been the damage of the financial crisis to Belgian GDP? An assessment based on the FPB’s medium-term outlook (Working Paper 08-11)

Impact de la crise financière sur le PIB potentiel de la Belgique (Working Paper 10-09)

Fiscaal federalisme

La modélisation de l’impôt des personnes physiques dans les modèles macroéconomiques de court et moyen terme du BFP - Adaptation des modèles suite à la 6e réforme de l’État et au SEC2010 (Working Paper 04-16)

De elasticiteit van de personenbelasting - Prospectieve macro-economische benadering van de nationale elasticiteit en van de elasticiteit van een geregionaliseerde personenbelasting (Working Paper 01-12)

Herziening van het Belgisch budgettair federalisme: vragen omtrent de budgettaire houdbaarheid en omtrent budgettair beleid en economische cyclus (Working Paper 23-10)

Fiscale hervorming

Ex ante evaluatie van de fiscaliteit van bedrijfswagens in België (Working Paper 06-22)

Hausse de la fiscalité sur l’énergie et baisse d’autres formes de prélèvement : résultats macroéconomiques (Working Paper 11-09)

Fiscale instelling

Fiscal councils, independent forecasts and the budgetary process: lessons from the Belgian case (Working paper 04-06)

Fiscale ontvangsten

Berekening van de budgettaire impact van een belasting op grote vermogens vóór macro-economische effecten (DC2024_WP_08)

Belastinguitgaven voor tweedepijlerpensioenen in België - Een analyse van de omvang van de overheidssubsidies voor werknemers en zelfstandigen (Working Paper 03-21)

Herziening van het Belgisch budgettair federalisme: vragen omtrent de budgettaire houdbaarheid en omtrent budgettair beleid en economische cyclus (Working Paper 23-10)

Fiscaliteit van bedrijfswagens

Ex ante evaluatie van de fiscaliteit van bedrijfswagens in België (Working Paper 06-22)

Fossiele brandstoffen

EU Energy/Climate package and energy supply security in Belgium (Working Paper 16-09)

Frailtymodel

Effect van beroepsopleidingen voor werklozen op de tewerkstellingsduur (Working Paper 12-06)

Please do not visit, its a trap for bots