Page Title

Tools & info

Het FPB stelt enkele handige tools ter beschikking om informatie te zoeken op de website: zoekmachine, sitemap, JEL classification en keywords. Daarnaast vindt u hier ook de rubrieken m.b.t. het gebruik van cookies, ons gebruikershandvest en de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

Keywords

Lage werkintensiteit

De evolutie van het armoederisico in België bij de bevolking beneden 60 jaar (Working Paper 06-21)

Langdurige zorg

The Belgian long-term care system (Working Paper 07-10)

Langetermijn pensioenuitgaven

Economic Policy Committee’s Ageing Working Group – Belgium: Country Fiche 2020 (REP_COUNTRYFICH2020)

Langetermijnprojecties

Peri-urbanisatie en Transport: alternatieve demografische scenarios voor het PLANET-model (Working Paper 06-23)

Vehicle stock modelling in long term projections - Survey of the literature (Working Paper 08-17)

Analyse de politiques de transport : rapprochement des accises sur les carburants et Eurovignette III (Working Paper 02-11)

Langetermijnvooruitzichten

Alternatief treinaanbod in PLANET: impact op het reizigersvervoer tegen 2040 (Rep_12889)

De milieu-impact van de evolutie van de transportvraag tegen 2030 (Working Paper 11-12)

Vooruitzichten van de transportvraag in België tegen 2030 (FORTRANSP_01)

Analyse de l’impact de différents schémas théoriques d’une taxe routière en Belgique (Working Paper 14-09)

Vervoeremissies - Historische evolutie en vooruitzichten (Working Paper 08-09)

S3BE : un modèle macroéconomique de long terme pour l’économie belge (Working Paper 03-09)

Langetermijn vooruitzichten van transport in België: Referentiescenario en twee beleidsscenario’s (Working Paper 12-08)

Levensverwachting

Quotients de mortalité prospectifs par sexe et unisexes / Prospectieve sterftequotiënten per geslacht en uniseks (Working Paper 18-09)

Liberalisering

Network Industry Reform in Belgium: Macroeconometric versus General-Equilibrium Analyses (Working Paper 10-06)

Life satisfaction

Wat telt voor de Belgen? Analyse van de determinanten van het individuele welzijn in België (Working Paper 04-17)

Lissabonstrategie voor groei en werkgelegenheid

The NIME Economic Outlook for the World Economy 2005 - 2011 (Also in this issue: the Lisbon Strategy) (Working Paper 02-05)

Lonen

Salaires et négociation collective en Belgique : une analyse microéconomique en panel (Working Paper 12-09)

Loondrift

Salaires et négociation collective en Belgique : une analyse microéconomique en panel (Working Paper 12-09)

Loonkosten per eenheid product

Concurrentievermogen van België - Uitdagingen en groeipistes (Planning Paper 112)

Loononderhandeling

La loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Working Paper 02-12)

Niveau de décentralisation de la négociation et structure des salaires (Working Paper 03-11)

Loonongelijkheid

Wages and employment by level of education and occupation in Belgium (Working Paper 22-08)

Loonspreiding

Niveau de décentralisation de la négociation et structure des salaires (Working Paper 03-11)

Loonverschillen

Niveau de décentralisation de la négociation et structure des salaires (Working Paper 03-11)

Luchtemissies

De koolstofvoetafdruk van de Belgische gewesten: een opsplitsing in consumptiedomeinen (Article 018)

Luchtemissierekeningen 2008-2021 (REP_AEA_12869)

Luchtemissierekeningen 2008-2020 (REP_AEA2022_12697)

Luchtemissierekeningen 2008-2019 (REP_AEA2021_12495)

Luchtemissierekeningen 2008-2018 (REP_AEA2020_12202)

Luchtverontreinigende stoffen

De milieu-impact van de evolutie van de transportvraag tegen 2030 (Working Paper 11-12)

Vervoeremissies - Historische evolutie en vooruitzichten (Working Paper 08-09)

Please do not visit, its a trap for bots