Page Title

Tools & info

Het FPB stelt enkele handige tools ter beschikking om informatie te zoeken op de website: zoekmachine, sitemap, JEL classification en keywords. Daarnaast vindt u hier ook de rubrieken m.b.t. het gebruik van cookies, ons gebruikershandvest en de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

Keywords

Ratioanalyse

Fragiliteit van de financiële structuur van de niet-financiële ondernemingen in de marktsector in België in 2007 en 2010 (Working Paper 10-12)

Redistributive effects

Tax Expenditure and the Cost of Labour Taxation - An application to company car taxation (Working Paper 07-17)

Regeling

Consumptieprijzen in België en de buurlanden - Aandachtspunten voor het beleid (Working Paper 13-12)

Competition and regulation, Belgium, 1997 to 2004 (Working Paper 03-10)

Regionale analyse

De koolstofvoetafdruk van de Belgische gewesten: een opsplitsing in consumptiedomeinen (Article 018)

Opmaak van de interregionale input-outputtabel voor het jaar 2015: databronnen en methodologie (Working Paper 07-21)

Regularisatie

Regularisatie studieperioden in de werknemersregeling - Typegevallen analyse (Working Paper 03-17)

Relancestrategie

Monitoring van de relancestrategie van de Federale regering – Voortgangsverslag (OPREP201403)

Monitoring van de relancestrategie van de Federale regering - Voortgangsverslag (OPREP201401)

Monitoring van de relancestrategie van de Federale regering - Voortgangsverslag (OPREP201302)

Monitoring van de relancestrategie van de Federale regering - Voortgangsverslag (OPREP201301)

Relatieve kosten

La position relative de l’économie belge en Europe (Working Paper 05-09)

Relatieve kosten per eenheid product

Alternative assessment of Belgian competitiveness (Working Paper 09-09)

Relatieve positie

Alternative assessment of Belgian competitiveness (Working Paper 09-09)

La position relative de l’économie belge en Europe (Working Paper 05-09)

Relatieve prijzen

Alternative assessment of Belgian competitiveness (Working Paper 09-09)

La position relative de l’économie belge en Europe (Working Paper 05-09)

Rendement op onderwijs

Wages and employment by level of education and occupation in Belgium (Working Paper 22-08)

Rent spillovers

Productivity gains and spillovers from offshoring (Working Paper 05-11)

Rent-sharing

Salaires et négociation collective en Belgique : une analyse microéconomique en panel (Working Paper 12-09)

Please do not visit, its a trap for bots