Page Title

Tools & info

Het FPB stelt enkele handige tools ter beschikking om informatie te zoeken op de website: zoekmachine, sitemap, JEL classification en keywords. Daarnaast vindt u hier ook de rubrieken m.b.t. het gebruik van cookies, ons gebruikershandvest en de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

Keywords

Variantanalyse

De werking van het bottom-up HERMREG-model - Een beschrijving aan de hand van varianten (Working Paper 02-22)

Veerkracht

Impact van het Nationaal plan voor herstel en veerkracht op de SDG's, de veerkracht en de sociale cohesie (REP_12514)

Veredelingsverkeer

Trade-based measures of offshoring: an overview for Belgium (Working Paper 09-08)

Vergrijzing

Belastinguitgaven voor tweedepijlerpensioenen in België - Een analyse van de omvang van de overheidssubsidies voor werknemers en zelfstandigen (Working Paper 03-21)

Estimating private health expenditures within a dynamic consumption allocation model (Working Paper 04-08)

Vergroening van het wagenpark

Ex ante evaluatie van de fiscaliteit van bedrijfswagens in België (Working Paper 06-22)

Verkeerscongestie

De kosten van verkeerscongestie in België (Working Paper 09-19)

Versoepeling van het monetair beleid

An assessment of the risks to the medium-term outlook of the Belgian international economic environment (Working Paper 12-03)

The international transmission of shocks - Some selected simulations with the NIME model (Working Paper 09-03)

Vervoer

Afschaffing van de teruggave van de accijnzen voor professionele diesel voor vrachtwagens: effect op de vraag naar goederenvervoer met behulp van het PLANET-model (REP_PLANET_12888)

Peri-urbanisatie en Transport: alternatieve demografische scenarios voor het PLANET-model (Working Paper 06-23)

Transportuitgaven van de huishoudens:- Actualisatie 2021 (Working Paper 01-21)

Telewerk en transportvraag: een evaluatie in het PLANET-model (Working Paper 06-20)

Tax Expenditure and the Cost of Labour Taxation - An application to company car taxation (Working Paper 07-17)

Les ménages et leurs dépenses de transport - Analyse thématique (Working Paper 02-17)

Dépenses des ménages et transport - Analyse thématique (Working Paper 02-14)

Les comptes satellites des transports et les externalités (Working Paper 15-09)

Analyse des dépenses et recettes publiques de transport (Working Paper 20-08)

Vervoerexternaliteiten

Les comptes satellites des transports et les externalités (Working Paper 15-09)

The PLANET Model: Methodological Report (Working Paper 10-08)

Vooruitzichten

An Evaluation of the Risks Surrounding the 2006-2012 NIME Economic Outlook : Illustrative Stochastic Simulations (Working Paper 02-06)

Vooruitzichten voor de wereldeconomie

The NIME Economic Outlook for the World Economy 2005 - 2011 (Also in this issue: the Lisbon Strategy) (Working Paper 02-05)

Please do not visit, its a trap for bots