Page Title

Tools & info

Het FPB stelt enkele handige tools ter beschikking om informatie te zoeken op de website: zoekmachine, sitemap, JEL classification en keywords. Daarnaast vindt u hier ook de rubrieken m.b.t. het gebruik van cookies, ons gebruikershandvest en de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

Keywords

Veerkracht

Impact van het Nationaal plan voor herstel en veerkracht op de SDG's, de veerkracht en de sociale cohesie (REP_12514)

Veredelingsverkeer

Trade-based measures of offshoring: an overview for Belgium (Working Paper 09-08)

Vergrijzing

Belastinguitgaven voor tweedepijlerpensioenen in België - Een analyse van de omvang van de overheidssubsidies voor werknemers en zelfstandigen (WP 03-21)

Estimating private health expenditures within a dynamic consumption allocation model (Working Paper 04-08)

Verkeerscongestie

De kosten van verkeerscongestie in België (WP 09-19)

Versoepeling van het monetair beleid

An assessment of the risks to the medium-term outlook of the Belgian international economic environment (Working Paper 12-03)

The international transmission of shocks - Some selected simulations with the NIME model (Working Paper 09-03)

Vervoer

Transportuitgaven van de huishoudens:- Actualisatie 2021 (WP 01-21)

Telewerk en transportvraag: een evaluatie in het PLANET-model (WP 06-20)

Tax Expenditure and the Cost of Labour Taxation - An application to company car taxation (Working Paper 07-17)

Les ménages et leurs dépenses de transport - Analyse thématique (Working Paper 02-17)

Dépenses des ménages et transport - Analyse thématique (Working Paper 02-14)

Les comptes satellites des transports et les externalités (Working Paper 15-09)

Analyse des dépenses et recettes publiques de transport (Working Paper 20-08)

Vervoerexternaliteiten

Les comptes satellites des transports et les externalités (Working Paper 15-09)

The PLANET Model: Methodological Report (Working Paper 10-08)

Vooruitzichten

An Evaluation of the Risks Surrounding the 2006-2012 NIME Economic Outlook : Illustrative Stochastic Simulations (Working Paper 02-06)

Vooruitzichten voor de wereldeconomie

The NIME Economic Outlook for the World Economy 2005 - 2011 (Also in this issue: the Lisbon Strategy) (Working Paper 02-05)

Please do not visit, its a trap for bots