Page Title

Thema's

De studies van het FPB beslaan 11 hoofdthema’s: Arbeidsmarkt, Duurzame ontwikkeling, Energie, Internationale economie, Macro-economische vooruitzichten en analyses, Milieu-economische rekeningen en analyses, Overheidsfinanciën, Sectoralerekeningen en -analyses, Sociale bescherming, demografie en toekomstverkenning, Structurele Studiën, Transport.

DC2019 - Doorrekening-Chiffrage 2019

Contact

Nieuws

Evaluatie door de OESO van het Belgisch Federaal Planbureau [19/10/2023]

Dit verslag evalueert de institutionele, operationele en analytische capaciteit van het Federaal Planbureau (FPB) als 'Independent Fiscal Institution’. De verantwoordelijkheden van het FPB zijn in de loop van de tijd toegenomen en dit verslag biedt een overzicht van de mate waarin de instelling blijft voldoen aan de behoeften van zijn opdrachtgevers. In deze context en in het kader van zijn nieuw mandaat, namelijk de budgettaire doorrekening en impactanalyse van verkiezingsvoorstellen, worden de prestaties van het FPB onderzocht. Dit nieuwe mandaat werd voor het eerst uitgevoerd naar aanleiding van de verkiezingen van 2019.

Contact

Onder dit thema zijn de belangrijkste documenten opgenomen die in de voorbereidende fase van de doorrekening 2019 (‘DC2019’, wat staat voor Doorrekening-Chiffrage 2019) door het FPB werden opgesteld. Op 26 april 2019 publiceerde het FPB de resultaten van de doorrekening 2019 op de website www.dc2019.be.

Contact

Please do not visit, its a trap for bots