DC2019 - Doorrekening-Chiffrage 2019

Contact

Het Federaal Planbureau rekent voor de eerste keer maatregelen door uit de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in de Kamer van volksvertegenwoordigers [26/04/2019]

Zoals voorzien in de wet, publiceert het Federaal Planbureau (FPB) 30 dagen voor de verkiezingen de doorrekening van drie tot vijf prioriteiten, opgesplitst in verschillende maatregelen. Die maatregelen werden door de dertien partijen die momenteel vertegenwoordigd zijn in de Kamer uit hun verkiezingsprogramma’s geselecteerd.

Het Federaal Planbureau start de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s [01/02/2019]

Het Federaal Planbureau start de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s van de 13 politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in de Kamer van volksvertegenwoordigers. Deze politieke partijen hadden tot 31 januari de tijd om 3 tot 5 prioriteiten uit hun verkiezingsprogramma in te zenden, waarbij elke prioriteit meerdere maatregelen kan bevatten. Alle betrokken politieke partijen zonden tijdig hun prioriteitenlijst in. Het FPB ontving gemiddeld een 30-tal maatregelen per politieke partij, quasi steeds verdeeld over 5 prioriteiten.

DC2019 - Doorrekening-Chiffrage 2019 [11/01/2019]

De startnota voor de doorrekening van de verkiezingsprogramma's beoogt de beginselen van de wet van 22 mei 2014, gewijzigd door de wet van 30 juli 2018, in herinnering te brengen, en die in een historische context te situeren. Deze nota beschrijft eveneens het proces dat het Federaal Planbureau, in samenwerking met de contactpersonen van de politieke partijen, heeft opgestart om de wet operationeel te maken.

Contact

Het Belgische parlement keurde in april 2014 een wet goed betreffende de doorrekening door het Federaal Planbureau van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen bij de verkiezing voor de Kamer van volksvertegenwoordigers. We verwijzen naar dit project als “DC2019”, wat staat voor Doorrekening-Chiffrage 2019.

De wet definieert de doorrekening als “een berekening op korte en middellange termijn van de gevolgen voor de overheidsfinanciën, de koopkracht en de werkgelegenheid van de diverse inkomensgroepen, voor de sociale zekerheid en alsook van de impact op het leefmilieu en de mobiliteit die inherent verbonden zouden kunnen zijn aan de uitvoering van de prioriteitenlijst”.

Onder dit thema worden de belangrijkste documenten opgenomen die in de voorbereidende fase door het FPB zijn opgesteld. Op 26 april 2019 publiceert het FPB de resultaten van de doorrekening op de website www.dc2019.be.

 

Contact

Please do not visit, its a trap for bots