Page Title

De instelling

Het Federaal Planbureau (FPB) is een onafhankelijke instelling van openbaar nut. Het maakt studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties. Ook wordt de integratie van die beleidskwesties in een context van duurzame ontwikkeling bestudeerd.

Dirk Verwerft

Als expert binnen de equipe structurele studies bestudeert Dirk Verwerft de impact van structurele hervormingen, vooral via het ontwerp, de actualisering en de toepassing van dynamische algemeen-evenwichtsmodellen. Zo is hij binnen het FPB verantwoordelijk voor het beheer van de Belgische versie van het DSGE model QUEST III R&D van het DG ECFIN binnen de Europese Commissie. Daarnaast ontwikkelt hij intern een dynamisch algemeen-evenwichtsmodel dat heterogeniteit tussen bedrijfstakken toelaat en dat ook gekenmerkt wordt door semi-endogene economische groei. Tot het toepassingsgebied van deze modellen behoren o.a. de evaluatie van beleid op het vlak van publieke investeringen, marktwerking en onderzoek en ontwikkeling. De analyse van de langetermijneffecten van tax shifts staat ook op het programma.

Tijdens zijn opleiding combineerde hij studies in de wiskunde, sociologie en economie.

 

Contactgegevens

Equipes

 • Structurele studies

CV & Publicaties

 • Beschrijving van het QUEST III R&D-model

  In het kader van de ‘doorrekening van de verkiezingsprogramma’s 2019' zal het dynamisch stochastisch algemeen-evenwichtsmodel QUEST III R&D gebruikt worden om de effecten op lange termijn te simuleren van structurele maatregelen die door de politieke partijen worden voorgesteld. Dit document geeft een samenvatting van de kenmerken van het model, presenteert de structuur ervan en de belangrijkste transmissiemechanismen en beperkingen. Vervolgens wordt de werking van het model geïllustreerd aan de hand van vier gestileerde structurele hervormingen.

  DC2019_WP_02 [21/12/2018]
 • Economic impact of professional services reform in Belgium - A DSGE simulation

  Deze working paper analyseert de economische impact van een hervorming van de gereglementeerde professionele dienstverlening in België aan de hand van simulaties met het DSGE-model QUEST III R&D van de Europese Commissie.

  Working Paper 09-18 [30/06/2018]
 • Public Investment in Belgium - Current State and Economic Impact

  De Belgische overheidsinvesteringen, en in het bijzonder het deel ervan dat aan infrastructuur wordt besteed ligt relatief laag in historische context en in vergelijking met de buurlanden.. Een simulatie met het QUEST III- model van de Europese Commissie suggereert dat een permanente stijging van de overheidsinvesteringen met 0,5% van het bbp leidt tot een groei in bbp, particuliere consumptie en particuliere investeringen. De impact van alternatieve financieringsmechanismen wordt vergeleken. Ten slotte blijkt dat een budget-neutrale verschuiving van overheidsinvesteringen ten gunste van infrastructuurwerken belangrijke voordelen oplevert in termen van het bbp en zijn belangrijkste componenten, en dit reeds op middellange termijn.

  Working Paper 01-17 [26/01/2017]
 • De administratieve lasten in België voor het jaar 2014

  Op vraag van de ministerraad en in samenwerking met de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging (DAV) voert het Federaal Planbureau om de twee jaar een raming uit van de administratieve lasten die wegen op de ondernemingen en de zelfstandigen in België. Die raming is gebaseerd op een enquête bij een representatieve steekproef van ondernemingen en zelfstandigen. Deze achtste enquête volgt dezelfde methodologie als de vorige zeven enquêtes die peilden naar de administratieve lasten voor de jaren 2000 tot 2012. Naast het kwantitatieve deel bevat de enquête ook een belangrijk kwalitatief luik waarin de mening van de zelfstandigen en de ondernemingen over de problematiek van de administratieve lasten aan bod komt. Deze Planning Paper toont de resultaten die betrekking hebben op de administratieve lasten voor het jaar 2014. Het heeft als doel de kwantitatieve en kwalitatieve trends te beschrijven, zonder de oorzaken ervan na te gaan. Dit rapport geeft dus geen enkele verklaring van de perceptie van de administratieve lasten bij de ondernemingen en de zelfstandigen.

  Planning paper 115 [29/02/2016]
Please do not visit, its a trap for bots