Page Title

De instelling

Het Federaal Planbureau (FPB) is een onafhankelijke instelling van openbaar nut. Het maakt studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties. Ook wordt de integratie van die beleidskwesties in een context van duurzame ontwikkeling bestudeerd.

Michel Saintrain

Michel Saintrain is econoom, adjunct verantwoordelijke van de Algemene Directie en coördinator van de equipe Overheidsfinanciën. Zijn interesse gaat meer bepaald uit naar macrobudgettaire problematieken en kwesties inzake budgettair federalisme en de houdbaarheid van de overheidsfinanciën.

 

Contactgegevens

  •  
  •   02/507.74.57

Equipes

  • Overheidsfinanciën (Coördinator)
  • Algemene Directie
Please do not visit, its a trap for bots