Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Regionale economische vooruitzichten 2023-2028, juli 2023 - Statistische bijlage [HERMREG]

 Updates

18/07/2023

Deze databank vormt de statistische bijlage van de Regionale economische vooruitzichten voor België die jaarlijks in de maand juli gepubliceerd worden.

Deze databank vormt de statistische bijlage van de meest recente regionale economische vooruitzichten voor België. Ze bevat tijdreeksen op jaarbasis die de periode 1995-2028 bestrijken. De gegevens zijn afkomstig van het HERMREG-model. De regionale economische vooruitzichten worden jaarlijks in juli gepubliceerd.

Voor bijkomende inlichtingen kunt u zich wenden tot het HERMREG-team (hermreg@plan.be).


Please do not visit, its a trap for bots