Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Aanvullende indicatoren naast het bbp [INDIC_BGDP]

 Updates

06/02/2023

De aanvullende indicatoren naast het bruto binnenlands product (bbp) informeren over sociale, milieu- en economische vraagstukken. Samen beschrijven ze de evolutie van het welzijn van mensen en de ontwikkeling van de Belgische samenleving. De set van 70 indicatoren is beschikbaar op www.indicators.be.

Die indicatoren worden sinds 2016 in een jaarlijks rapport gepubliceerd. Ze worden uitgewerkt door het Federaal Planbureau in het kader van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (wet van 14 maart 2014 over aanvullende indicatoren). De keuze van de 67 indicatoren, verdeeld over dertien thema’s, steunt onder meer op aanbevelingen van de Conferentie van Europese statistici over de meting van duurzame ontwikkeling (Conference of European Statisticians Recommendations on Measuring Sustainable Development, 2014).

De cijfergegevens hebben betrekking op de periode 1990-2015.

De dertien thema’s zijn:

 • Subjectief welzijn,
 • Levensstandaard en armoede,
 • Werk en vrije tijd,
 • Gezondheid,
 • Opleiding en vorming,
 • Samenleving,
 • Milieu,
 • Klimaat,
 • Energie,
 • Natuurlijke hulpbronnen,
 • Land en ecosystemen,
 • Economisch kapitaal,
 • Mobiliteit en vervoer.

 

  Beschikbare gegevens

www.indicators.be


Please do not visit, its a trap for bots