Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Luchtemissierekeningen (2008-2021) [AEA_15]

 Updates

29/09/2023

De rekeningen over luchtvervuilende emissies tonen de emissies van CO2, Biomassa-CO2, CH4, N2O, HFK, PFK, SF6_NF3, SO2, NOx, NH3, NMVOC, CO, PM10, en PM2.5 in fysieke hoeveelheden per bedrijfstak (NACE Rev.2 A64) en voor 3 huishoudelijke consumptiecategorieën (verwarming, transport, overige). De emissierekeningen zijn beschikbaar voor de periode 2008-2021.

De rekeningen zijn opgesteld volgens het residentieprincipe en de totalen wijken dus af van de totalen die terug te vinden zijn in de Belgische emissie-inventarissen. Deze laatste geven immers emissies weer op het Belgische grondgebied, terwijl de rekeningen over luchtvervuilende emissies de uitstoot weergeven door Belgische residenten onafhankelijk van het grondgebied waar zij deze uitstoot veroorzaken.

  Beschikbare gegevens

Eurostat

Deze gegevens zijn als open data en via een API beschikbaar via de website van Eurostat. 

Url : Air emissions accounts by NACE Rev. 2 activity

Url : Air emissions accounts totals bridging to emission inventory totals

 


Please do not visit, its a trap for bots