Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Input-outputtabellen 2010 - ESR 2010 (december 2015) [IO2010 - SEC2010]

 Updates

22/12/2015

De input-outputgegevens voor het jaar 2010 werden opgemaakt volgens het Europese Systeem van Rekeningen 2010 (ESR 2010). Ze vormen een geheel van 10 tabellen, beschikbaar op het niveau van 64 bedrijfstakken (A64) en 64 productgroepen (P64).

De aanbod- en gebruikstabellen, die de basis vormen van de input-outputtabellen, worden weergegeven in tabellen 1 en 2. Tabellen 3 tot 5 vormen de overgangstabellen, die dienen om de gebruikstabel tegen aankoopprijzen om te vormen tot een gebruikstabel tegen basisprijzen. De gebruikstabel wordt vervolgens in twee deeltabellen opgesplitst naar oorsprong: goederen en diensten afkomstig uit invoer (tabel 6) en uit binnenlandse productie (tabel 7). De eigenlijke input-outputtabellen ten slotte worden weergegeven in tabellen 8 tot 10.

  • de aanbodtabel tegen basisprijzen met overgang naar aankoopprijzen (tabel 1)
  • de gebruikstabel tegen aankoopprijzen (tabel 2)
  • de tabellen van productgebonden belastingen (excl. btw) en subsidies (tabellen 3, 3a en 3b)
  • de tabel van de handelsmarges (tabel 4)
  • de gebruikstabel tegen basisprijzen (tabel 5)
  • de gebruikstabel van de invoer tegen basisprijzen (tabel 6)
  • de gebruikstabel van de binnenlandse productie tegen basisprijzen (tabel 7).
  • de symmetrische (product x product) input-outputtabel tegen basisprijzen (tabel 8)
  • de symmetrische (product x product) input-outputtabel van de invoer tegen basisprijzen (tabel 9)
  • de symmetrische (product x product) input-outputtabel van de binnenlandse productie tegen basisprijzen (tabel 10)

  Beschikbare gegevens

Input-outputtabellen 2010 - ESR2010 (xlsx)


Please do not visit, its a trap for bots