Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Fysieke-energiestroomrekeningen (2008-2021) [PEFA]

 Updates

29/09/2023

De fysieke-energiestroomrekeningen (PEFA) tonen de fysieke energiestromen die circuleren binnen de economie en tussen de economie en het milieu. De fysieke energiestromen worden voorgesteld volgens hun oorsprong en hun bestemming, telkens opgedeeld in vijf categorieën: de productie per bedrijfstak (NACE Rév.2 A64), de huishoudelijke consumptie, de voorraadvorming, de rest van wereld en het milieu.

De PEFA zijn beschikbaar voor de periode 2008-2021.

De fysieke-energiestroomrekeningen (PEFA) tonen de fysieke energiestromen die circuleren binnen de economie en tussen de economie en het milieu. Die stromen worden opgedeeld in drie algemene categorieën: de inputs van natuurlijke energie (van het milieu naar de economie), de energieproducten (binnen de economie) en de energieresiduen (van de economie voornamelijk naar het milieu). De PEFA registreren de fysieke energiestromen volgens de oorsprong en de bestemming ervan. De oorsprong of de bestemming van een energiestroom wordt opgedeeld in vijf categorieën: de productie per bedrijfstak (NACE Rev.2 A64), de huishoudelijke consumptie (verwarming, transport en overige), de voorraadvorming, de rest van wereld en het milieu.

De rekeningen zijn opgesteld volgens het residentieprincipe en de totalen wijken dus af van de totalen die terug te vinden zijn in de Belgische energiestatistieken. Deze laatste geven immers energiestromen weer op het Belgische grondgebied, terwijl de fysieke-energiestroomrekeningen, de stromen weergeven voor Belgische residenten onafhankelijk van het grondgebied waar zij die veroorzaken.

  Beschikbare gegevens

Eurostat

Deze gegevens zijn als open data en via een API beschikbaar via de website van Eurostat. 

Url : Energy supply and use by NACE Rev. 2 activity

Url : Key indicators of physical energy flow accounts by NACE Rev. 2 activity

Url : Physical energy flow accounts totals bridging to energy balances totals

 


Please do not visit, its a trap for bots