Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Rekeningen voor de milieugoederen en -dienstensector [EGSS]

 Updates

28/10/2022

Deze rekeningen tonen de evolutie en de samenstelling volgens milieudomein en bedrijfstak van de milieugoederen en -dienstensector tijdens de periode 2014-2020.

  Beschikbare gegevens


Please do not visit, its a trap for bots