Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Input-outputtabellen 2020 [IO_2020]

 Updates

20/12/2023

De input-outputtabellen voor het jaar 2020 werden opgemaakt volgens het Europese Systeem van Rekeningen 2010 (ESR 2010). Deze databank vormt een geheel van 10 tabellen, beschikbaar op het niveau van 64 bedrijfstakken (A64/NACE REV. 2) en 64 productgroepen (P64/CPA 2.1).

De aanbod- en gebruikstabellen, die de basis vormen van de input-outputtabellen, worden weergegeven in tabellen 1 en 2. Tabellen 3 tot 5 vormen de overgangstabellen, die dienen om de gebruikstabel tegen aankoopprijzen om te vormen tot een gebruikstabel tegen basisprijzen. De gebruikstabel wordt vervolgens in twee deeltabellen opgesplitst naar oorsprong: goederen en diensten afkomstig uit invoer (tabel 6) en uit binnenlandse productie (tabel 7). Tot slot worden de eigenlijke input-outputtabellen (product x product en bedrijfstak x bedrijfstak) weergegeven in tabellen 8 tot 10.

  Beschikbare gegevens


Please do not visit, its a trap for bots