Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Input-outputtabellen: Multiplicatoren 2020 [IO_MULT_2020]

 Updates

30/01/2024

De hier voorgestelde multiplicatoren omvatten de productie-, inkomens- en werkgelegenheidsmultiplicatoren van de finale vraag voor België, voor het jaar 2020. Ze werden geraamd op basis van de input-outputtabellen tegen lopende prijzen voor het jaar 2020, gepubliceerd in december 2023. Deze tabellen werden opgesteld volgens de ESR 2010-methodologie en in NACE REV.2/CPA 2.1.

De databank gaat vergezeld van een handleiding die de gebruiker helpt bij de keuze van de passende multiplicator en de correcte interpretatie van de resultaten.


Please do not visit, its a trap for bots