Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

Aanbod- en gebruikstabellen en input-outputtabellen voor 2020 (20/12/2023)

!

Bovenstaande HTML-versie van het communiqué bevat doorgaans niet alle informatie van de PDF-versie. Voor een volledige versie (met grafieken en tabellen), download het communiqué in PDF-formaat hieronder of in het kader 'PDF & downloads' rechtsbovenaan.

Het Instituut voor de nationale rekeningen (INR) publiceert vandaag, op woensdag 20 december 2023, de aanbod- en gebruikstabellen (AGT) voor het jaar 2020 en de input-outputtabellen (IOT) 2020 die daaruit zijn afgeleid. In lijn met het transmissieprogramma van het ESR 2010 werden de AGT en IOT 2020 op 19 december 2023 (t+36 maanden) overgemaakt aan Eurostat.

De AGT en IOT vormen samen het input-outputraamwerk dat een integraal onderdeel is van de nationale rekeningen en de coherentie ervan waarborgt. De ramingen van de variabelen zijn in lijn met de methodologie van het ESR2010 en met de gedetailleerde nationale rekeningen die in oktober 2023 zijn gepubliceerd.

Het input-outputraamwerk beschrijft op gedetailleerde wijze het productieproces en de goederen- en dienstenstromen in de Belgische economie. De AGT worden in essentie opgesteld voor statistische doeleinden, terwijl de IOT vooral gebruikt worden voor verschillende soorten structurele analyses.

  Thema's

  JEL

None

  Keywords

None

Please do not visit, its a trap for bots