Prospectieve sterftequotiënten 2018-2070 [QX_2060]

Updates

24/01/2019

De gegevens in dit bestand zijn het resultaat van de vooruitzichten van de sterftequotiënten per geslacht en uniseks op het niveau van het Rijk uitgevoerd in het kader van de demografische vooruitzichten 2018-2070 (volgens de methode beschreven in WP 18-09).

Naast de sterftequotiënten worden ook de levensverwachtingen voor het Rijk per leeftijd, per geslacht en uniseks opgenomen.

  • de rekenbladen QxObs-{F,M,U} bevatten de observaties van de sterftequotiënten in verstreken jaren, voor de vrouwen (F), de mannen (M) en uniseks (U)
  • de rekenbladen ExObs-{F,M,U} bevatten de geobserveerde transversale levensverwachtingen voor de vrouwen (F), de mannen (M) en uniseks (U)
  • de twee volgende rekenbladen  (QxCalc-F en QxCalc-M) bevatten naast de berekende alfa's en beta's, de geprojecteerde sterftequotiënten per geslacht voor 1991 tot en met 2070
  • het KxCalc-blad bevat de verhouding mannen in de bevolking tussen 1991 en 2070, berekend volgens de methode beschreven onder punt 4.3 van WP 18-09
  • het QxCalc-U-rekenblad bevat de resultaten van de uniseks vooruitzichten berekend volgens de proportionele methode
  • de rekenbladen ExCalc-{F,M,U} bevatten de geprojecteerde transversale levensverwachtingen, voor de vrouwen (F), de mannen (M) en uniseks (U)
  • de rekenbladen EGxCalc-{F,M,U} bevatten de geprojecteerde longitudinale  levensverwachtingen, voor de vrouwen (F), de mannen (M) en uniseks (U)

Please do not visit, its a trap for bots