Input-outputtabellen: Multiplicatoren 2015 [MULT2015_SEC2010]

Updates

15/05/2019

De hier voorgestelde multiplicatoren omvatten de productie-, inkomens- en werkgelegenheidsmultiplicatoren van de finale vraag voor België, voor het jaar 2015. Ze werden geraamd op basis van de input-outputtabellen tegen lopende prijzen voor het jaar 2015, gepubliceerd in december 2018. Deze tabellen werden opgesteld volgens de ESR 2010-methodologie en in NACE REV.2/CPA 2.1.

De databank gaat vergezeld van een handleiding die de gebruiker helpt bij de keuze van de passende multiplicator en de correcte interpretatie van de resultaten.


Please do not visit, its a trap for bots