Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

De aanbod- en gebruikstabellen 2010 & De input-outputtabellen 2010 (20/12/2013)

!

Bovenstaande HTML-versie van het communiqué bevat doorgaans niet alle informatie van de PDF-versie. Voor een volledige versie (met grafieken en tabellen), download het communiqué in PDF-formaat hieronder of in het kader 'PDF & downloads' rechtsbovenaan.

Het Instituut voor de nationale rekeningen (INR) publiceert vandaag, vrijdag 20 december 2013, de cijfergegevens van de aanbod- en gebruikstabellen (AGT)en de input-outputtabellen (IOT) voor het jaar 2010. In lijn met het transmissieprogramma van het ESR 1995 (t+36 maanden), worden de AGT en IOT 2010 ook overgemaakt aan Eurostat.

De vandaag gepresenteerde AGT en IOT-tabellen vormen samen het input-outputsysteem dat tot het raamwerk van de nationale rekeningen behoort. In overeenstemming met de methodologie van het ESR1995 verzekert het input-outputsysteem bovendien de coherentie van de nationale rekeningen.

De tabellen zijn gebaseerd op de aggregaten 2010 uit de versie van de gedetailleerde nationale rekeningen die werd gepubliceerd in september 2013.

Het input-outputsysteem beschrijft op gedetailleerde wijze het productieproces en de goederen- en dienstenstromen in de Belgische economie. AGT en IOT vormen een interessante basis voor verschillende soorten economische analyses met een structureel karakter.

  Thema's

  JEL

None

  Keywords

None

Please do not visit, its a trap for bots