Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Input-outputtabellen 2005, 2010 - ESR 1995 [IO_2005]

 Updates

20/12/2013

De input-outputtabellen voor de jaren 2005 en 2010 werden opgemaakt volgens het Europese Systeem van Rekeningen 1995 (ESR95). Ze vormen een geheel van 10 tabellen, beschikbaar op drie aggregatieniveaus van de Nace Rev. 1.1 voor het jaar 2005 (17x17, 31x31 en 60x60) en op het aggregatieniveau 64x64 van de Nace Rev. 2 voor het jaar 2010.

De aanbod- en gebruikstabellen, die de basis vormen van de input-outputtabellen, worden weergegeven in tabellen 1 en 2. Tabellen 3 tot 5 vormen de overgangstabellen, die dienen om de gebruikstabel tegen aankoopprijzen om te vormen tot een gebruikstabel tegen basisprijzen. De gebruikstabel wordt vervolgens in twee deeltabellen opgesplitst naar oorsprong: goederen en diensten afkomstig uit invoer (tabel 6) en uit binnenlandse productie (tabel 7). De eigenlijke input-outputtabellen ten slotte worden weergegeven in tabellen 8 tot 10.

  • de aanbodtabel tegen basisprijzen met overgang naar aankoopprijzen (tabel 1);
  • de gebruikstabel tegen aankoopprijzen (tabel 2);
  • de tabellen van productgebonden belastingen (excl. btw) en subsidies (tabellen 3, 3a en 3b);
  • de tabel van de handelsmarges (tabel 4);
  • de gebruikstabel tegen basisprijzen (tabel 5);
  • de gebruikstabel van de invoer tegen basisprijzen (tabel 6);
  • de gebruikstabel van de binnenlandse productie tegen basisprijzen (tabel 7);
  • de symmetrische (product x product) input-outputtabel tegen basisprijzen (tabel 8);
  • de symmetrische (product x product) input-outputtabel van de invoer tegen basisprijzen (tabel 9);
  • de symmetrische (product x product) input-outputtabel van de binnenlandse productie tegen basisprijzen (tabel 10).

Please do not visit, its a trap for bots